Kada nam nedelja dolazi sredom

Usluge za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Osnovni cilj istraživanja je sticanje bližih znanja o tome kako deca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice koriste usluge u zajednici koje su razvijene i podržane projektom „Razvoj usluga u zajednici za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice“, kao i o okolnostima njihovog života, da bi se unapredila praksa socijalne zaštite u skladu sa politikom socijalne inkluzije.

Naslovna strana publikacije
Author
Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu, Fakultet političkih nauka
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 6,66 MB)