Izveštaj o stanju društveno odgovornog poslovanja

sa fokusom na decu

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Deca čine približno jednu petinu stanovništva Srbije i predstavljaju veoma heterogenu populaciju.

Kompanije imaju svakodnevnu interakciju sa decom, mada često ne direktno i namerno. Deca su izložena medijskim kampanjama koje sprovode kompanije, članovi su porodica osoba zaposlenih u kompanijama, ona su korisnici proizvoda i usluga, budući radnici, pa i zaposleni u kompanijama.

Zbog toga poslovni sektor ima veliku moć da doprinese dobrobiti i poštovanju prava dece, ali i da ugrozi prava dece.

Ovako sveobuhvatan uticaj poslovnog sektora
na decu doveo je do potrebe da se veća pažnja posveti povezanosti poslovnog sektora i prava deteta.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 5,41 MB)