Izrada projekcija siromaštva na osnovu potencijalnog uticaja sukoba u Ukrajini

Na najugroženije grupe u Srbiji, sa posebnim osvrtom na decu

romske medijatorke 2023
UNICEF Srbija/2023/Živojinović

Istaknuto

Kancelarija UNICEF-a u Srbiji angažovala je UNU-MERIT da izradi projekcije siromaštva koje uzimaju u obzir uticaje pandemije kovida-19 i mogući uticaj sukoba u Ukrajini na najugroženije grupe u Srbiji, s posebnim osvrtom na decu. Da bi se obavio ovaj zadatak, tokom 2019. i 2021. godine primenjene su dve različite analitičke strategije: (1) analiza efekata pandemije kovida-19 na odabrane indikatore životnog standarda poredeći situaciju iz 2019. i 2021. godini; (2) procena predviđenog uticaja krize u Ukrajini na odabrane indikatore životnog standarda na kratak rok (tj. za 2022. godinu) i na srednji rok (tj. za 2023. i 2024. godinu).

izrada projekcija siromastva na osnovu potencijalnog uticaja sukoba u ukrajini
Izdavač
UNICEF u Srbiji
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski
ISBN
978-86-80902-63-0