Istraživanje višestrukih pokazatelja 2014. - rezime

Romska naselja u Srbiji

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

UNICEF-ovo Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) pružilo je statistički ispravne i međunarodno uporedive podatke koji su od i za proces praćenja napretka ka ispunjavanju nacionalnih i globalnih ciljeva i obaveza. Srbija je sprovela svih pet prethodnih krugova MICS istraživanja – poslednja tri su sprovedena i na uzorku iz opšte populacije i na uzorku stanovnika iz romskih naselja.

Ovo istraživanje je jedini izvor razvrstanih podataka za nekoliko standardnih indikatora. Podaci iz istraživanja MICS se stoga koriste za praćenje sprovođenja politika vezanih za društvenu inkluziju i za praćenje ishoda koji su utemeljeni u Ciljevima održivog razvoja (COR).

Na zahtev Vlade Srbije, pokazatelji iz istraživanja MICS su namenjeni da se koriste i kao osnova za planiranje Sektorske budžetske podrške EK i za praćenje sprovođenja Akcionog plana za Poglavlje 23 u okviru procesa pristupanja EU. Sledeći krug istraživanja MICS je planiran za kraj 2018. godine, pod uslovom da postoje dostupna sredstva

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje