Istrazivanje o uticaju pandemije Covid-19 na porodice sa decom u Srbiji - drugi talas

Deo praćenja socio-ekonomskih efekata pandemije virusa Covid-19 Unicef u Srbiji sprovodi longitudinalnu studiju (u tri vremenske tačke) sa predstavnicima domaćinstava sa decom od 0 do 17 godina u Srbiji.

Istaknuto

Predstavljamo rezultate praćenja socio-ekonomskih efekata pandemije virusa COVID-19 u Srbiji. Podaci su prikupljeni u periodu od juna do jula 2020. godine kao deo longitudinalnog istraživanja koje podrazumeva da će ista domaćinstva biti intervjuisana u tri različita vremenska preseka. 

Publikacija se odnosi na na drugi talas istraživanja.  

Kao deo praćenja socio-ekonomskih efekata pandemije virusa Covid-19 Unicef u Srbiji sprovodi longitudinalnu studiju (u tri vremenske tačke) sa predstavnicima domaćinstava sa decom od 0 do 17 godina u Srbiji.
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski

Fajlovi dostupni za preuzimanje