Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece 2014

Srbija - romska naselja

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Globalni MICS program je razvijen od strane UNICEF-a 1990-tih godina kao međunarodni program anketnog istraživanja domaćinstava u cilju prikupljanja uporedivih podataka o širokom spektru pokazatelja o položaju žena i dece.

MICS istraživanje meri ključne pokazatelje koji omogućavaju zemljama da generišu podatke neophodne za razvoj politika i programa kao i za praćenje napretka u ostvarivanju nacionalnih politika, Milenijumskih ciljeva razvoja i drugih ciljeva koji proističu iz potpisanih međunarodnih sporazuma.

Cilj ovog izveštaja je da omogući blagovremen pristup podacima i korišćenje rezultata Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji 2014 kao i Istraživanja višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2014, pre objavljivanja svih podataka i finalnog izveštaja koji će sadržati detaljne informacije o svim nalazima istraživanja po različitim demografskim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim karakteristikama.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje