Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji

Cilj istraživanja je da opiše i ustanovi učestalog rodno zasnovanog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2015

Istaknuto

Za potrebe ovog istraživanja, rodno zasnovano nasilje je definisano kao "svako slučaj nasilja nad nekom osobom zbog njenog roda, pola ili seksualne orijentacije". 

Cilj istraživanja je da opiše i ustanovi učestalog rodno zasnovanog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji.

Naslovna strana publikacije
Author
Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,35 MB)