Istraživanje o uticaju pandemije kovida-19 na porodice sa decom u Srbiji

Treći talas istraživanja

Istraživanje o uticaju pandemije kovida-19 na porodice sa decom u Srbiji
UNICEF Srbija/2021

Istaknuto

Svet je 2020. godine doživeo izazov kakav se ne pamti u skorijoj istoriji – zdravstvenu krizu usled pandemije kovida-19. U okviru ove krize, gotovo svi nivoi funkcionisanja društva su pretrpeli velike i suštinske promene.


Ova studija studija pomaže da se identifikuju oblasti koje su najviše pogođene pandemijom i produženom krizom i grupe koje su najugroženije efektima pandemije. To će u značajnoj meri doprineti identifikaciji najugroženijih, ali i razvoju daljih aktivnosti čiji je cilj poboljšanje položaja i dobrobiti grupa koje su najveći gubitnici u ovoj situaciji. Takođe, studija pokušava da izmeri kakvi su socio-ekonomski efekti krize na celu populaciju roditelja sa decom, s obzirom na to da je pandemija zahvatila ceo svet, kao i efekte krize na pristup uslugama u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite te na roditeljstvo i mentalno zdravlje dece i roditelja/staratelja.

Istraživanje o uticaju pandemije kovida-19 na porodice sa decom u Srbiji cover
Izdavač
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski, engleski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,92 MB) (PDF, 1,90 MB) (PDF, 347,61 KB) (PDF, 342,37 KB)