Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim internet rizicima i zloupotrebama

među roditeljima dece uzrasta 8 do 17 godina

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Snažan razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) u potpunosti je promenio svet koji nas okružuje, a naročito svet dece.

Po nekim procenama ved krajem 2015. godine, više od polovine ukupne ljudske populacije bila je „on line“, a sasvim je sigurno da de značajan deo te „internet“ populacije činiti deca i mladi. 

Sa porastom dostupnosti ICT i sa sve vedom uključenošdu dece u svet komunikacija i interneta, rastu i rizici od njihove potencijalne izloženosti različitim neprimerenim sadržajima (seksualni, pornografski, nasilni), manipulacijama, zloupotrebama i iskorišdavanju.

Svi dostupni podaci ukazuju na činjenicu da je Srbija, u pravom smislu te reči, postala informaciono društvo.

Penetracija interneta i mobilne telefonije je odavno prešla 50% ukupne populacije, a korišdenje standardnog i mobilnog interneta, na dnevnom nivou ved obuhvata više od 75% internet populacije.

Naslovna strana publikacije
Author
UNICEF Srbija
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 1,66 MB)