Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom

Smernice za uspostavljanje i pružanje usluge

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2013

Istaknuto

Priručnik koji je pred vama je osmišljen kao skup praktičnih objašnjenja, preporuka i ideja koje bi mogle da budu od pomoći u uspostavljanju i unapređivanju usluge dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom.

Namenjen je svima od kojih se očekuje da aktivno doprinose uspostavljanju, razvoju i praćenju efekata ove usluge socijalne zaštite, a pre svega:
• pružaocima usluga
• lokalnim samoupravama – naručiocima usluge
• aktuelnim i budućim korisnicima usluge
• praktičarima koji rade sa decom i mladima sa
invaliditetom

Naslovna strana publikacije
Author
Republički zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 646,98 KB)