Digitalno nasilje

Prevencija i reagovanje

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2016

Istaknuto

Priručnik Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje namenjen je učenicama i učenicima, nastavnicama i nastavnicima, roditeljima, kao i svima koji rade na zaštiti dece i mladih od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Kontinuiran razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i sve veća dostupnost interneta mladima, omogućili su nove vidove učenja, zabave, komuniciranja, ali i nove vrste rizika i nasilja. Stoga su poslednjih godina, pogotovu na međunarodnom planu, pokrenute brojne inicijative kojima se regulišu prava dece i mladih u digitalnom svetu.

Iako znamo da korišćenje interneta može da ima pozitivan uticaj na celokupni razvoj mladih, omogućavajući im sticanje digitalnih veština neophodnih za život u 21. veku, činjenica je da mladima nedostaju veštine konstruktivnog korišćenja interneta i zaštite od potencijalnih rizika i nasilja na internetu. 

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pedagoško društvo Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje