Definicija i klasifikacija smetnji u razvoju

Vebinar 2 - Stručni priručnik

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Deca sa smetnjama u razvoju su često više izložena okruženju koje ne pruža podršku, što uvećava njihovu ranjivost i ograničava njihove mogućnosti da uče i učestvuju na svrsishodan način.

Takva dinamika onemogućava i otežava iskustvo života sa smetnjama u razvoju.

Da bi se prekinuo začarani krug, potrebno nam je shvatanje smetnji u razvoju u okviru kojeg se uzimaju u obzir interakcije između karakteristika osobe i njenog okruženja.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje