Deci je mesto u porodici

Vodič za savetodavni rad sa porodicom novorođenčeta sa smetnjama u razvoju u zdravstvenim ustanovama

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2010

Istaknuto

Svako dete ima pravo da raste u porodičnom okruženju. Ali, postoje situacije u kojima su postojeći kapaciteti porodice nedovoljni i kada je porodici neophodna dodatna društvena podrška da se brine o detetu.

Pružanje takve podrške je odgovornost države. Država to čini kroz razvoj sistema obrazovanja, zdravstva, pravosudnog sistema, sistema socijalne zaštite, ali i putem
obezbeđivanja zaštite od nasilja, diskriminacije itd.

Unapređenje sistema zaštite i podrške deci i porodicama (biološkim ili hraniteljskim) zahteva istovremeno niz kratkoročnih i dugoročnih mera i koordinisane aktivnosti centralnih i lokalnih aktera. Pružanje podrške treba da započne neposredno nakon rođenja deteta. Od izuzetne je važnosti da prve informacije koje roditelji dobiju, prvi razgovori i savetodavni rad sa njima bude obavljen na način koji doprinosi prihvatanju deteta od strane porodice i jačanju kapaciteta porodice da se brinu o detetetu od prvog momenta.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Centar za prava deteta
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,32 MB)