Deca u digitalnom svetu

Stanje dece u svetu u 2017. godini

Naslovna strana publikacije
UNICEF/2017

Istaknuto

Deca u digitalnom svetu istražuje načine na koje je digitalna tehnologija već promenila živote dece i njihove životne prilike, kao i ono što nas očekuje u budućnosti.

Ako se na odgovarajući način iskoristi i učini univerzalno dostupnom, digitalna tehnologija može postati velika prekretnica za decu koja su zanemarena – bilo zbog siromaštva, rase, etničke pripadnosti, pola, invaliditeta, raseljenosti ili geografske izolacije – tako što će ih povezati sa svetom prilika i naučiti ih veštinama koje su im potrebne za uspeh u digitalnom svetu.

Ali ako ne proširimo pristup, digitalna tehnologija može stvoriti nove podele koje decu mogu sprečiti da ostvare svoje potencijale.

Ako ne budemo delovali odmah kako bismo uhvatili korak sa brzim promenama, onlajn rizici mogu dovesti do toga da ranjiva kategorija dece postane još više podložna eksploataciji, zlostavljanju pa čak i trgovini, kao i suptilnijim pretnjama po njihovu dobrobit.

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 6,33 MB)