Deca sa smetnjama u razvoju

Potrebe i podrška

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

Deca sa smetnjama u razvoju zahtevaju posebne oblike brige i zaštite na njihovom putu odrastanja, razvoja, socijalizacije i socijalnog uključivanja.

Na putu ka celovitoj i uspešnoj zaštiti ove dece, prvi korak predstavlja adekvatna procena njihovih potreba, iz koje treba da sledi planiranje vrste usluga, intervencija/podrške, njihovih nosilaca (službe/usluge), relevantno obučavanje stručnjaka i finansijska potpora.

Podrška deci sa razvojnim teškoćama u svakoj fazi njihovog razvoja i socijalizacije/inkluzije treba da je socijalno validna i funkcionalno zasnovana.

To je izazovno i postavlja posebne zahteve onima koji se poduhvate pravljenja modela procene i pripadajuće baterije instrumenata.

Procena bi trebalo da se temelji na razvojno dinamičkim i kontekstualnim principima sledeći ekološki model i da zahteva ekspliciranje odabranog teorijskog okvira i pojmovnu određenost, razvijanje metodološkog pristupa u procenjivanju, odgovarajuće instrumente i jasno razrađena uputstva i indikatore za procenjivanje, kulturološku prilagođenost i moguću samerljivost sa optimalnim vidovima relevantne podrške, kao i neophodne kompetencije procenjivača.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Republički zavod za socijalnu zaštitu
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 2,47 MB)