Deca iz etnički marginalizovanih sredina

Uputstvo za voditelje seminara

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2007

Istaknuto

Publikacija je nastala sa ciljem obuke nastavnog kadra za primenu metoda AUN-a u radu sa romskom decom da bi se podigao kvalitet obrazovanja romske
dece i time smanjilo njihovo osipanje iz škole.

Naslovna strana publikacije

Author

Obrazovni forum

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 472,10 KB)