Analiza zakonodavstva Republike Srbije sa aspekta prava deteta

U cilju ostvarivanja prava deteta, treba da se obezbedi puna primena potvrđenih međunarodnih ugovora, pre svega usaglašavanjem postojećih zakonskih tekstova sa ratifikovanim ugovorima i donošenjem novih zakona.

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2011

Istaknuto

U Republici Srbiji se ratifikovani međunarodni ugovori neposredno primenjuju i, po svojoj pravnoj snazi, zakoni o potvrđivanju međunarodnih ugovora nalaze se odmah posle Ustava.

Međutim, neposredna primena međunarodnih ugovora se u praksi dovodi u pitanje i zbog objektivnih i zbog subjektivnih ograničenja, a u najvećem broju slučajeva i nije moguća jer većina odredbi nije samoizvršiva (selfexecuting).

Zbog toga je neophodno da se, u cilju ostvarivanja prava deteta, obezbedi puna primena potvrđenih međunarodnih ugovora, pre svega usaglašavanjem postojećih zakonskih tekstova sa ratifikovanim ugovorima i donošenjem novih zakona.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Centar za prava deteta
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 3,14 MB)