Analiza televizijskih programa za decu u Srbiji

Mediji su jedan od važnih agenasa socijalizacije dece i mladih.

UNICEF Srbija/2014

Istaknuto

Mediji su jedan od važnih agenasa socijalizacije dece i mladih.

Nijedan od medija, pa ni televizija, nije sama po sebi dobar ili loš agens socijalizacije. Istraživanja pokazuju da kvalitet tog delovanja zavisi od sadržaja koje nudi.

Ono što je važno istaći jeste da je televizija veoma prisutan i moćan medij i da u velikom obimu utiče na poimanje stvarnosti kod dece i dečije razumijevanje fenomena koji se prikazuju.

Naslovna strana publikacije

Author

Udruženje novinara Srbije

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 894,84 KB)