Živeti sa HIV-om

AIDS je teška, hronična bolest koja se prenosi sa čoveka na čoveka.

UNICEF Srbija/2006

Istaknuto

Sindrom stečene imunodeficijencije (HIV bolest, AIDS, SIDA) je klinička manifestacija infekcije koju izaziva virus humane imunodeficijencije delujući na organizam tako što dovodi do pada imuniteta i nesposobnosti organizma da se bori protiv infekcija i bolesti.

 

Naslovna strana publikacije

Author

Institut za javno zdravlje Srbije

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 766,40 KB)