Šta nam kažu deca o nasilju nad decom

Ključne analize i preporuke istraživanja Deca u akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbrižnom detinjstvu

Naslovna strana publikacije
Prijatelji dece Srbije

Istaknuto

Prošle godine u Srbiji je otpočela izrada novog strateškog okvira za sistemsku zaštitu dece od nasilja. Proces izrade nove Strategije je na sveobuhvatan način ujedinio stručnjake, organizacije civilnog društva i donosioce odluka, a važna novina je da su u procesu razvoja ovog relevantnog dokumenta bila direktno uključena i deca.

Nastojeći da deca budu aktivni deo procesa novog strateškog okvira za zaštitu dece od nasilja, UNICEF u Srbiji u partnerstvu sa Prijateljima dece Srbije, organizovali su niz aktivnosti u okviru projekta „Deca u akciji! Odrasli i deca zajedno ka sigurnom i bezbednom detinjstvu“.

Jedna od njih je podrazumevala istraživanje stavova i mišljenja dece o nasilju.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
Prijatelji dece Srbije
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje