Čitanje sa decom

Pred vama su neki predlozi aktivnosti za zajedničko čitanje priča sa decom.

UNICEF Srbija/2017

Istaknuto

Pred vama su neki predlozi aktivnosti za zajedničko čitanje priča sa decom.

Predlozi su namenjeni čitanju sa decom koja još uvek nisu samostalni čitači.

Nadamo se da će vam saveti pružiti odgovore na neka pitanja, i podstaći vas da dalje razvijate vlastiti pristup i ideje. Uživajte u vremenu provedenom u zajedničkom čitanju!

Naslovna strana publikacije

Author

UNICEF Srbija

Datum objave publikacije

Jezici

srpski

Preuzmite dokument

(PDF, 765,60 KB)