Uloga građanskog vaspitanja u stvaranju društva po meri deteta

Omladinski dijalog

UNICEF Srbija
Učesnici omladinskog dijaloga
UNICEF Srbija/2019/Pančić
28 Jun 2019

Beograd, 27. jun 2019 - U Palati Srbije organizovali smo Omladinski dijalog u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost. 

Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Prijateljima dece Srbije, razgovarali smo sa mladima o značaju građanskog vaspitanja i razmišljali a koje sve načine možemo da razvijamo građanske vrednosti kod dece i mladih.

Neda Cvetković
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Na časovima građanskog vaspitanja profesori treba više da nas podstiču na aktivizam. Mladima je bitno da znaju šta se događa oko njih i da budu informisani. 

Neda Cvetković (17), Beograd

Građansko vaspitanje nas društveno opismeni i sprema za život u zajednici koju mi činimo. 

Jovan Aksentijević (17), Aranđelovac
Jovan Aksentijević
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Tokom rada u grupama, većina mladih se složila da je potreban mehanizam koji će u školama proveravati da li se građansko vaspitanje redovno održava i kakav je kvalitet nastave.

Učesnici dijaloga beleže svoja iskustva sa građanskim vaspitanjem
UNICEF Srbija/2019/Pančić
Učesnici razgovoraju o građanskom vaspitanju
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Jedan od zaključaka mladih je da profesori građanskog vaspitanja ne treba da budu oni kojima nedostaje pun fond časova, već oni koji su zaista motivisani za tu tematiku.

Učesnici dijaloga smatraju da profesori građanskog vaspitanja treba da budu inovativni, da zastupaju interaktivan pristup i koriste nove tehnologije kako bi što više zainteresovali mlade za ovaj predmet.

Građanske vrednosti mogu da se uče i kroz kulturu. Ona najbolje objašnjava koheziju jednog naroda i pravi jedinstvo. 

Mihailo Todorović (17), Užice
Mihajlo Todorović
UNICEF Srbija/2019/Pančić
Regina De Dominicis tokom dijaloga
UNICEF Srbija/2019/Pančić

Građansko vaspitanje igra ključnu ulogu u osnaživanju mladih žena i muškaraca da zajedno pokreću društvene promene i učestvuju u razvoju svog društva.

Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji

Glavni zaključak omladinskog dijaloga, sa kojim se većina mladih složila, je da granđasko vaspitanje mora da postane obavezan predmet u školi kako bi deca i mladi naučili koja su njihova prava i razvili građanske vrednosti.