Tri u jedan

Kako da se istovremeno razvijate, pomognete drugima, ali i društvu u celini? Volontirajte - onlajn!

Jelena Obućina
15 Mart 2021

Beograd, 6. mart 2021 -  Na telefonu, na računaru, kod kuće, u prevozu, u parku, gde god i kad god mogu Nina i Doroteja volontiraju. Onlajn. Obe su volontirale i pre pandemije, ali ih je COVID-19 prekinuo. Za Doroteju Vujadin to je bila ozbiljna prepreka.

Nina i Doroteja su nastavile sa volontiranjem i za vreme COVID-19 pandemije
UNICEF Srbija/2021/Vaš

„Nisam mogla da zamislim da budem zatvorena kod kuće i da učim samo za školu i da to bude u tom periodu moj život. I u tom trenutku sam naišla na platformu volonteri na mreži.“

Problem mladih koji žele da doprinesu zajednici i u uslovima pandemije UNICEF je prepoznao već na početku. Zato je platforma nastala u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Mladim istraživačima, a od marta 2020. godine do danas okupila je više od 1000 mladih, i prerasla u Nacionalnu volontersku platformu na internetu - volonterinamrezi.rs. Za Ninu Stojanović volontiranje je jednako napretku mladih. 

Dorotelja Vujadin uvek volontira na telefonu.
UNICEF Srbija/2021/Vaš

„Upravo je volontiranje sam proces gde se razvijate kao mlad čovek, a na neki način i stičete veštine 21. veka. Da li je to inovativno razmišljanje, da li je to kritičko promišljanje, ali svakako i ta vršnjačka podrška se razvija kada volontirate onlajn.“ 

Osim što je upoznala volontere iz cele Srbije, Doroteja ističe da je značajno i to što sve vreme dok volontiraju razmenjuju iskustva i dele dobre primere aktivizma. Veruje izrodiće se i prijateljstva.

„Mi smo napravili tu našu WhatsApp grupu gde, ne samo da se čujemo oko zadataka, već mi pričamo i o našim ličnim privatnim problemima.”  

Onlajn volontiranje na UNICEF-ovoj platformi univerzalan je i efektan način za rešavanje problema šire zajednice. Tako su Nina i Doroteja bile uključene u smanjenje jezičke barijere, zadatak koji podrazumeva prevođenje tekstova  koji će pomoći nastavnicima i profesorima da inoviraju svoje metode rada. 

UNICEF Srbija/2021

„A to je sadržaj koji se plasira i nastavnicima, ali i našim vršnjacima tako da smo mi kao volonteri izuzetno tu važna karika kao posrednici da se prenese sadržaj i da se razume. Tako da to je nešto što mi je donelo onlajn volontiranje“, objašnjava Nina. 

Ove devojke veruju da će promocija onlajn volontiranja mladih, koje je vrednovano i podržano, rezultirati njihovim aktivnim učešćem u društvu i izgradnjom veština za bolje zapošljavanje i kvalitet života. Ipak, ne postavljaju starosna niti bilo kakva druga ograničenja jer bi volontiranje trebalo da bude dostupno svima bez obzira na njihovo poreklo, socijalni, ekonomski ili bilo koji drugi status. Zato Nina, koja je članica UNICEF-ovog omladinskog odbora, poziva sve da im se pridruže. 

Za Ninu Stojanović volontiranje je jednako razvoj
UNICEF Srbija/2021/Vaš

„Do sada je utrošeno preko 9500 volonterskih sati . Imamo zajednicu od preko 1000 volontera. Tako da pozivam da se priključite platformi volonteri na mreži i budete deo velike porodice “ 

Volonteri na mreži je platforma koja će na jednom mestu okupiti sve organizacije, institucije, sportske saveze, lokalne samouprave, i pružiti mogućnost da objavljuju svoje pozive I pronalaze volontere bez obzira na geografsku udaljenost, bilo za onlajn ili oflajn aktivnosti. Uz sve to pomoći će i organizatorima da volonterima upravljaju takođe na mreži.