Porodični saradnici pomažu porodicama da se izbore sa krizom

Poplava je učinila običnu drvenu kolibu u kojoj su živeli, neprikladnom za stanovanje. Zato su se Lilo i njegova porodica preselili u veću kuću, odmah pored kolibe, ali njoj su neophodne značajne popravke i renoviranje.

Guy De Launey
Porodica Kostić u kući
UNICEF Srbija/2015/Shubuckl

03 Jul 2015

Kada se dogode prirodne katastrofe obično najgore prođu najugroženiji pripadnici društva.

Stoga UNICEF radi zajedno sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine i Gradskim centrom za socijalni rad u Beogradu sa ciljem osnivanja mreže porodičnih saradnika koji mogu pružiti pravovremenu i individualno prilagođenu pomoć u vremenima krize.

Ovaj sistem je već na delu u Obrenovcu – gradu sa preko 20 hiljada stanovnika, koji je udaljen oko 30 kilometara od centra Beograda.

 

Šteta od poplava

U maju 2014. godine, najgora poplava u živom sećanju učinila je da čamac postane jedino održivo prevozno sredstvo po Obrenovcu.

Mnogi stanovnici su bili primorani da se evakuišu – neki su otišli u hitno organizovane kolektivne centre u hotelima, sportskim halama, izložbenim prostorijama, dok su drugi otišli na produženi boravak kod rodbine u suvlje delove Srbije.

Oni koji su najviše propatili su već živeli nesigurno i pre katastrofe – Romi u lošim stambenim jedinicama koje nisu odolele bujici. UNICEF se brzo našao na terenu da pruži podršku socijalnim službama i najugroženijim porodicama. Međutim, dugoročna pomoć je jednako važna.

Marina i Lilo pregledaju dokumenta.
UNICEF Srbija/2015/Shubuckl
Marina Jurša (desno), porodična saradnica, je izgradila odnos pun poverenja sa porodicom Kostić. Marina je pomogla Lilu da upiše svoje troje dece u predškolsko obrazovanje.

Povratak kući

Godinu dana kasnije, sve je suvo kao barut i sunce prži dok se Lilo Kostić vraća iz prodavnice sa kesom punom hleba za njegovih sedmoro mališana. Najstarije dete ima 12 godina, a najmlađa Adrijana samo godinu dana.

U 10 sati ujutru, znoj lije sa njihovog oca dok se priseća događaja od pre godinu dana.

„Tog dana kada se dogodila poplava sam radio ”, kaže Lilo.

„Kada sam čuo šta se dešava požurio sam kući da pokupim decu. Prvo smo bili evakuisani u školu, zatim u hotel, a onda smo otišli u Beogradski sajam.”

Sada su se Lilo i njegova porodica vratili u svoj dom.

Poplava je učinila običnu drvenu kolibu u kojoj su živeli neprikladnom za stanovanje. Zato su se preselili u veću kuću odmah pored kolibe, ali njoj su neophodne značajne popravke i renoviranje.

Lilo pokazuje gde je nabacio svež malter i postavio električne instalacije i priča o svojim planovima za dalju adaptaciju.

 

Razdvojene porodice

Vanredne situacije najteže pogađaju porodice koje žive u siromaštvu. Njima je život ionako već dovoljno težak. Ako se još radi o romskoj porodici to samo dodatno uvećava njihovu ugroženost zbog diskriminacije sa kojom se često suočavaju.

Oni već trpe nedostatak mogućnosti zapošljavanja i loše uslove za stanovanje, tako da prirodna katastrofa može imati ozbiljne posledice.

Nije neuobičajeno da se porodice razdvoje zbog dodatnog pritiska zato što moraju napustiti svoje domove.

Šira porodica i društvene mreže koje često uzimaju zdravo za gotovo možda neće biti dostupne – isto važi i za mogućnosti zapošljavanja putem ovih veza.

U Obrenovcu je UNICEF delovao kako bi se smanjile šanse da se to desi. Lilo napominje da je njegova porodica uspela da ostane zajedno tokom evakuacije zahvaljujući podršci koju su dobili.

 

Obnova života

Rad sa porodicama nije prestao kada se voda povukla posle poplave. Ugroženim porodicama je više nego ikada bila potrebna pomoć da obnove svoje živote i svojoj deci osiguraju svetliju budućnost.

Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine je pokrenuo program usluge porodičnog saradnika, a UNICEF je podržao uslugu.

Ovi stručnjaci nisu vezani za kancelariju i ne čekaju da korisnici dođu njima.

Umesto toga, oni su proaktivni i blisko sarađuju sa centrima za socijalni rad beogradskih opština koji im upućuju porodice kojima je najpotrebnija pomoć.

Ključ je u povezivanju sa ljudima koji se često osećaju nevidljivim u svojoj zajednici, pomažući im da ojačaju svoje sposobnosti. Posle oni mogu da preuzmu odgovornost da promene život na bolje.

Kada se uspostavi kontakt, cilj je da se pruži pomoć koja odgovara zahtevima svakog korisnika. Možda im je potreban pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama – ili savet za roditeljstvo i finansijska podrška. Zadatak porodičnog saradnika je da to sazna.

„Odlazimo u porodice i gradimo odnos poverenja – tako je njima prijatnije da nas prihvate i da veruju u nas,” kaže porodična saradnica Marina Jurša koja pomaže Lilu i njegovoj porodici.

Link ka videu
UNICEF Srbija

Bolje sprečiti nego lečiti

UNICEF podstiče prevenciju i ranu intervenciju kako bi se smanjio rizik od nepotrebnog razdvajanja porodica.

Porodični saradnik je primer kako sistem može da pomogne najugroženijim osobama u nekim budućim vanrednim situacijama koje mogu da se dogode.

Posao porodičnog saradnika nikako nije lak. Porodice sa kojima rade su suočene sa nizom različitih problema i zbog toga imaju velika očekivanja od ove usluge.

„Osećamo se sigurno kada radimo sa nekom porodicom ako znamo da iza sebe imamo podršku UNICEF-a,” kaže Marina.

 

Angažovanje

Lilove oči su pune suza dok izražava svoju zahvalnost Marini za pomoć koju su mu ona i njene kolege i koleginice pružili.

Porodični saradnici su mu pomogli da savlada lokalnu birokratiju koja često romskim porodicama može izgledati neprobojno ili nepouzdano.

Njegova supruga i najmlađa kćerka sada imaju službena lična dokumenta koja im omogućavaju pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama na koje imaju pravo.

Zahvaljujući Marininoj pomoći i angažovanju kod lokalnih službi, Lilo je upisao svoje troje dece u predškolsko obrazovanje.

Takođe je uspeo da dobije savet vezano za obnovu porodične kuće, kao i šporet na drva (popularni “smederevac”) za novu kuću.

 

Budući temelji

Još uvek postoji mnogo izazova za ugrožene porodice u Obrenovcu.

Ni Lilo ni njegova supruga nemaju stalni posao, a renoviranje njihove kuće još uvek nije završeno. Međutim, zahvaljujući njihovom porodičnom saradniku, stvari su daleko bolje nego što su mogle biti.