KonekTas - uveži, podeli, podrži

Volonterski servis i interaktivna platforma za praktičare i studente na fakultetu.

Ivana Miljković
25 Septembar 2020

Beograd, 8. septembar 2020„Volontiranje na KonekTasu je nešto najbolje što mi se dogodilo na fakultetu. Jer slušajući socijalne radnike, praktičare, kako rešavaju probleme na terenu, mi studenti smo zapravo ,krali’ zanat.“ Tim rečima nas na Fakultetu političkih nauka dočekuje Nevena Janjić, koja je baš danas diplomirala na smeru Socijalni rad i socijalna politika.

Nevena učestvuje u radu KonekTasa od prvog dana.
UNICEF Srbija/2020/Pančić

A kako je, u saradnji sa UNICEF-om i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), zapravo nastao ovaj volonterski servis i interaktivna platforma za praktičare i studente na fakultetu, otkrivaju nam profesorka Nevenka Žegarac i nastavnice prakse Ivana Seratlić i Slavica Milojević.

Ideja o nastanku KonekTasa potekla je iz potrebe nastavnog osoblja da volontiranje studenata, budućih socijalnih radnika, učini bezbednim u vreme pandemije korona virusa“ kaže Slavica.

Nastavnice prakse na FPN-u, Slavica i Ivana, pomažu studentima da organizuju vebinare
UNICEF Srbija/2020/Pančić

Već početkom pandemije, u aprilu, prijavilo se čak 30-ak studenata. Tada je postalo jasno da je i praktičarima potrebno mesto za povezivanje i deljenje informacija. 

Ljudi koji rade u socijalnoj zaštiti i srodnim delatnostima jednostavno nisu imali gde da se okupe i podele svoje muke ili dileme. Mi smo tada pozvali praktičare i nevladine organizacije koje su bile na terenu da nam se priključe. Oni su se suočavali sa velikim teškoćama jer su, bez uputstava i direkcija, morali da rade sa najosetljivijim grupama u društvu, sa decom u ustanovama i hraniteljskim porodicama, sa žrtvama nasilja, migrantima, osobama sa problemima mentalnog zdravlja“ pojašnjava profesorka Nevenka Žegarac koja učestvuje u radu KonekTasa od prvog dana.  

 

Ideja je brzo zaživela u praksi pa je samo za prva tri meseca organizovano 7 vebinara, od toga 4 regionalna, 10 supervizijskih sastanaka i 17 diskusionih grupa.

Pozivu da aktivno učestvuju u radu platforme odazvali su se brojni praktičari, studenti sa drugih fakulteta, stručnjaci iz nevladinih organizacija, psiholozi, defektolozi, pedagozi, sociolozi iz zemlje i regiona. Ukupan broj učesnika za tri meseca dosegao je 600. Teme, koje su kroz upitnik izbrali  praktičari, pokrivale su širok dijapazon potreba za vreme covid krize: od hitnog zbrinjavanja žena i dece usled nasilja u porodici, uloge Crvenog krsta i Sigurnih kuća, preko zaštite dece migranata, podrške beskućnicima i telefonskog savetovanja, do dobrih primera prakse i inicijativa u zajednici.

Istovremeno, volonteri i nastavno osoblje fakulteta su, kako bi došli do informacija i resursa, prevodili i objavljivali na platformi KonekTasa i društvenim mrežama, najnovija uputstva i preporuke svih relevantnih svetskih institucija u oblasti zaštite zdravlja i socijalne zaštite.

Nevena, sa početka naše priče, znala je još na početku srednje škole da je njen poziv da bude socijalni radnik. Tako je, odmah po proglašenju pandemije kovida 19, bila sigurna da želi da volontira. 

„Od početka sam bila zadužena za pisanje izveštaja sa webinara i diskusija, i prikupljanje informacija za bazu podataka. Najviše sam se fokusirala na moj kraj, Jagodinu, Ćupriju, Paraćin i Despotovac, pa sam istraživala koje resurse praktičarima nude grad i država, a koje nevladine organizacije. To mi je dalo širu sliku o tome ko sve i kako može da nam pomogne u radu sa korisnicima. KonekTas mi je definitivno dopunio znanja o socijalnom radu. Posebno mi je značilo što sam učila od najboljih“  kaže Nevena.

Iako je diplomirala pre godinu dana, i upisala master u Sloveniji, njena koleginica Tamara Benderać se bez dvoumljenja odmah javila kolegama na fakultetu sa željom da pomogne. Latila se prikupljanja dobrih primera prakse iz regiona tokom kovid krize.

Volonterke Nevena i Tamara, sa svojim mentorkama, nastavnicama prakse, Ivanom i Slavicom.
UNICEF Srbija/2020/Pančić

„Organizovali smo Zoom susrete sa kolegama kako bi oni, lično, pričali o iskustvima, o tome kako su se nosili sa teškim situacijama ali i o lepim stranama posla, inicijativama i aktivnostima koje su proizašle iz ove nove i teške situacije. Sve diskusione grupe su zapravo bile i terapijske jer smo imali slobodu da se otvorimo i pričamo o dilemama, strahovima i problemima. Sve to sutra možemo da iskoristimo u praksi” objašnjava Tamara.

Briga o mentalnom zdravlju pomagača, odnosno praktičara, – izdvojila se kao jedna od najznačajnih tema na platformi, jer kako tvrde nastavnice prakse - ne možeš nikome da pomogneš ako i ti nisi bezbedan i siguran.

„Ponedeljkom smo organizovali webinare i diskusije upravo na tu temu kako bi praktičari mogli da podele svoje brige i emocije. Važno je da se zna da  socijalni radnici imaju dvostruku ulogu, da pomažu drugima, a sa druge strane da brinu o svojim porodicama. To je posebno bilo teško onima koji rade u ustanovama za zbrinjavanje i koji su morali da budu zatvoreni sa korisnicima i po 15 dana. Oni su imali strahove i brige za svoj život a istovremeno i zadatak da organizuju rad tako da ne dođe do širenja virusa”  pojašnjava nam nastavnica prakse Ivana Seratlić.

Kaže i da „nekada na jednog praktičara bude i do 150 korisnika što govori i o njihovoj preopterećenosti“. Zbog toga je, između ostalog, nastala i rubrika „Neispričane priče socijalnih radnika” u kojoj praktičari pišu o iskustvima, izazovima, motivaciji, problemima, strahovima.

Profesorka Nevenka Žegarac veruje da će KonekTas biti koristan i za buduće generacije studenata i praktičara.
UNICEF Srbija/2020/Pančić

„KonekTas je važan jer je stavio u fokus socijalne radnike koji su marginalizovani upravo zato što rade sa marginalizovanim grupama. To je teška, kompleksna i potcenjena profesija, u kojoj rade uglavnom žene. Zato su njima kao pomagačima potrebni pomoć i podrška da bi što bolje da zastupalo one koji su najranjiviji i čiji se glas ne čuje” kaže profesorka Žegarac.

KonekTas je socijalne radnike učinio vidljivijim u društvu, a svojom proaktivnošću širi pozitivnu priču o toj profesiji, saglasni su svi sagovornici.

„Za studente je volontiranje u KonkeTas-u prvenstveno obrazovni resurs i ne postoji bolja praksa od- snađi se u realnom svetu i reši problem. Zato je ovo je jedna dobra inicijativa koja ima budućnost” ponosno zaključuje profesorka Žegarac.