Deca izbeglice u Srbiji pronalaze radost u kreativnim radionicama

Dok je Siba pričala o svom životu u Siriji i o tome kako je nekad pomagala baki u bašti, deca su prestala da pričaju i slušala su je.

Severine Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji
Deca u igri na radionici
UNICEF Srbija/Danish Refugee/2016
15 April 2016

Deca koja su sedela za stolom su zaćutala i usmerila pažnju na svoju drugaricu.

„Volim da sadim cveće. To me podseća na baku,” rekla je dvanaestogodišnja Siba.

„To smo nekad radile zajedno, ali ona je ostala u Siriji. Nedostaje mi.”

Siba je bila u grupi dece koja su učestvovala u radionici organizovanoj na prvi dan proleća. Deca su čavrljala dok su učila o baštovanstvu, vredno sadeći cveće u male plastične čaše. Nije lako naterati grupu dece da budu tiha na času.

Ali dok je Siba pričala o svom životu u Siriji i o tome kako je nekad pomagala baki u bašti, deca su prestala da pričaju i slušala su je. Sibina baka, koja je previše stara da krene na dugačak put preko kopna i mora, ostala je u Siriji.

Jedna od indirektnih posledica dogovora koji je početkom marta postignut između EU i Turske bilo je i praktično zatvaranje takozvane balkanske kopnene rute, zbog čega je hiljade ljudi ostalo ispred graničnih prelaza ili u tranzitnim centrima.

Oko 2.000 ljudi trenutno je smešteno na nekoliko lokacija širom Srbije. U prihvatnom centru u Preševu, u kojem se trenutno nalazi više od 600 ljudi, 60 procenata čine žene i deca.

Siba je jedna od njih.

Dečaci u igri tokom radionice
UNICEF Srbija/Danish Refugee/2016

Pošto je centar u Preševu preko noći od registracionog postao prihvatni centar, UNICEF je prilagodio svoj program kako bi uključio i neformalno obrazovanje.

Mnoga deca ne pohađaju nastavu već mesecima i neophodne su im strukturisane aktivnosti da bi deca mogla da nastave da uče, kao i da se zabave.

Kada je nekoliko izbeglica i migranata ponudilo svoje veštine i svoje vreme, rodila se nova ideja: da se organizuje pet radionica dnevno koje će obuhvatiti raznovrsne aktivnosti – od učenja jezika, preko nauke, do rukotvorina.

Dana 21. marta, kada se na Bliskom istoku slavi Dan majki, instruktori i instruktorke su uz pomoć partnera UNICEF-a, Danskog saveta za izbeglice, bili veoma zauzeti učeći decu kako da naprave čestitke i poklone.

„Znala sam da mogu da jedem makarone, ali nisam znala da mogu od njih da napravim ogrlicu za mamu,” uskliknula je devetogodišnja Madija.

Jedan od instruktora radionica, Nizar, bio je filmski reditelj u Siriji. Sada je jedan od ljudi koji su zaglavljeni u Preševu i volontira kao instruktor dramskih radionica za decu.

Dve nedelje nakon početka radionice, njegovi učenici i učenice već pripremaju predstavu za izbeglice i migrante koji borave u centru. Neka od starije dece zamolila su Nizara da im pomogne da naprave kratke dokumentarne filmove o svom putovanju od ratne zone do Evrope i izbegličkom iskustvu.

„Želim da otvorim YouTube kanal. Šteta bi bilo da ljudi ne vide ove dečije radove,” rekao je Nizar.

Svakoga dana, oko 50 dece učestvuje u raznim kreativnim radionicama u prihvatnom centru u Preševu.

UNICEF u Srbiji i partneri nastavljaju da pružaju pomoć deci i porodicama izbeglicama i migrantima, a takva pomoć obuhvata i neformalno obrazovanje, psihosocijalnu podršku, odeću i druge artikle, kao i zagovaranje dostojanstvenog čekanja i transfera do alternativnih prihvatnih centara.