10 načina na koje UNICEF spašava i poboljšava živote dece širom sveta

Za svako dete, jednake šanse

UNICEF
Boy smiles at the camera
UNICEF/UN0149885/Dejongh
20 Avgust 2018

UNICEF radi dan i noć na nekim mestima u svetu na kojima je najteže dopreti do najugroženije dece i mladih. Da im pruži detinjstvo u kojem su zaštićeni, zdravi i obrazovani, kao i mogućnost da ostvare svoje ogromne potencijale.

Navodimo 10 primera toga šta smo sa našim partnerima tokom 2017. godine radili za decu i sa decom:

1. UNICEF je sa partnerima dosegao do 2 miliona adolescentkinja sa podsticajima da izaberu alternative dečijim brakovima.

A group of adolescent girls take a stance against child marriage at a karate a class organized as part of a UNICEF-supported programme in Giridih District, in India’s Jharkhand state.
UNICEF/UN061996/Vishwanathan

Grupa adolescentkinja se zauzela protiv dečijih brakova na treningu karatea koji je organizovan kao deo programa koji podržava UNICEF u okrugu Giridih u indijskoj saveznog državi Džarkand. Taj okrug ima jednu od najviših stopa dečijih brakova u zemlji.

UNICEF i Fondacija Jago su pokrenuli pilot projekat kako bi iskorenili dečije brakove u 65 sela u okrugu Giridih.

Program obučava i osnažuje adolescentkinje, sarađuje sa verskim vođama i vođama kasti, podstiče osnivanje seoskih komiteta za dečiju zaštitu i podržava zavete roditelja da se okončaju dečiji brakovi.

2. UNICEF je sa partnerima podržao pristup obrazovanju u vanrednim situacijama za 8,8 miliona dece, uključujući 4,2 miliona devojčica.

Amina with her baby
UNICEF/UN0118056/Chagara

Devetnaestogodišnja Amina je napustila školovanje u Malaviju kada je imala 14 godina, nakon što joj je preminula majka. Sada pohađa časove pismenosti za adolescentkinje koje ne idu u školu, a koji se organizuju uz podršku UNICEF-a.

„Veoma sam srećna što sada umem da čitam i pišem“, kaže Amina. „Život mi se promenio“. Širom Malavija, kao i u mnogim drugim zemljama, devojčice su u većem riziku od napuštanja školovanja u odnosu na dečake zbog finansijskih ograničenja, ranih brakova, trudnoće i drugih faktora.

UNICEF radi na tome da zadrži svu decu u školi i poboljša obrazovanje devojčica.

3. UNICEF je sa partnerima obezbedio materijale za učenje za više od 12,5 miliona dece.

Rohingya refugees posing for a photo with their new school backpacks
UNICEF/UN0158132/Sujan

Nakon što su se u avgustu 2017. godine pojačali napadi na pripadnike naroda Rohindža u saveznoj državi Rakajn u Mjanmaru, priliv izbeglica u Bangladeš se ubrzao.

Procene su da je do kraja godine 720.000 dece živelo u izbegličkim kampovima sa druge strane granice u Bangladešu. Toj deci izbeglicama, kao i njihovim vršnjacima u zajednicama domaćinima, hitno je potreban pristup obrazovanju.

Kako bi im pružio mogućnosti za učenje, UNICEF je sa partnerima obučio učitelje i nastavnike i izgradio centre za učenje u izbegličkim naseljima i kampovima.

4. UNICEF je sa partnerima odgovorio na 337 vanredne situacije u 102 države.

Muhammad (right) and his children leave a tent where they purchased winter clothes in Hasansham camp, Iraq.
UNICEF/UN048906/Anmar

Muhamed (desno) i njegova deca napuštaju šator u kome su kupili zimsku odeću u kampu Hasanšam u Iraku.

UNICEF-ova kampanja „Toplo za zimu“ je pružila pomoć raseljenim porodicama širom zemlje tokom 2017. godine.

Deca su dobila toplu odeću i izotermalne prekrivače, a trudnice su dobile pakete sa odećom za bebe. Umesto odeće, hiljade roditelja je poput Muhameda takođe dobilo vaučere za kupovinu zimskih potrepština za decu od distributera.

Ovi vaučeri omogućavaju porodicama da kupe odgovarajuću zimsku odeću u skladu sa individualnim potrebama dece.

5. UNICEF je sa partnerima pomogao da se 25 miliona dece rodi u zdravstvenim ustanovama uz stručnu pomoć.

Mothers sit with their newborn babies at the maternity health centre in Nassian village, north-east Côte d’Ivoire, waiting for the infants to receive basic vaccinations.
UNICEF/UN061403/Dejongh

Majke sede sa svojim novorođenim bebama ispred materinskog zdravstvenog centra u selu Nasian na severu Obale Slonovače i čekaju da njihove bebe dobiju osnovne vakcine. 

Centar obezbeđuje porodicama i šatore tretirane insekticidima. Spavanje pod mrežom za komarce je jednostavna mera da se deca i odrasli zaštite od malarije – a ipak mnoga deca iz Obale Slonovače još uvek nemaju pristup njima i u riziku su od bolesti ili smrti usled ove i drugih bolesti koje se mogu lako sprečiti.

Uz pomoć UNICEF-a i Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije, Vlada Obale Slonovače je 2017. godine pokrenula kampanju u kojoj će biti podeljeni milioni mreža za komarce širom zemlje.

6. UNICEF je sa partnerima obezbedio poboljšane sanitarne uslove za 22 miliona ljudi.

Mercia checks that her children are washing their hands properly outside their home in Nili District, central Afghanistan.
UNICEF/UN0142769/ Didari

Mersija proverava da li njena deca pravilno peru ruke ispred njihovog doma u okrugu Nili u centralnom Avganistanu.

Nili je u novembru 2017. godine proglašen za prvi okrug u zemlji bez defekacije na otvorenom. Ljudi u gradovima i selima u ovom okrugu su primenili pristup potpune sanitarne zaštite pod vođstvom zajednice kako bi identifikovali mesta na otvorenom koja se koriste kao toaleti – i kako bi podstakli porodice bez toaleta da naprave sopstvene nužnike.

Ovaj pristup može dovesti do toga da cele zajednice prestanu sa defekacijom na otvorenom u roku od samo nekoliko meseci, što za rezultat ima zdravije okruženje za sve.

Tokom 2017. godine, UNICEF je pomogao stotinama lokalnih zajednica u Avganistanu da dobiju sertifikat zajednice bez defekacije na otvorenom.

7. UNICEF je sa partnerima zbrinuo više od 4 miliona dece u vanrednim situacijama koja su patila od teške akutne neuhranjenosti.

In Ain Issa camp, north-eastern Syria, a UNICEF nutritionist screens children for malnutrition.
UNICEF/UN069819/Souleiman

U kampu Ajn Isa, na severoistoku Sirije, UNICEF-ov nutricionista proverava da li su deca neuhranjena. Većina interno raseljenih porodica u kampu je pobegla od neprestanog nasilja u gradu Raka.

UNICEF je sa partnerima pojačao napore na zadovoljavanju osnovnih potreba u Ajn Isi tokom 2017. godine tako što je svakog dana kamionima dopremao ispravnu vodu za piće porodicama u kampu i okolnim zajednicama i delio spasonosne prehrambene namirnice za decu.

8. UNICEF je sa partnerima pomogao da se registruje 141.000 dece u pokretu koja su bila bez pratnje ili razdvojena od roditelja u preko 40 zemalja.

Maryam, 13, waits for an English lesson to begin at a non-formal learning centre in Skaramagas, Greece.
UNICEF/UN070439/d’Aki

Trinaestogodišnja Marjam čeka da počne čas engleskog u centru za neformalno učenje u gradu Skaramagas u Grčkoj.

UNICEF je pružio podršku Vladi Grčke tokom 2017. godine da bolje prati položaj dece izbeglica i migranata – uključujući decu bez pratnje – i da im obezbedi bolju zaštitu. Sredstva iz Programa Evropske komisije za prava, jednakost i građanstvo su korišćena da se podrže ti napori.

9. UNICEF je sa partnerima podržao oslobađanje više od 10.000 dece iz oružanih snaga i grupa u 15 zemalja i reintegraciju više od 12.000 dece u svoje zajednice.

Children released from the militia of a traditional chief eat breakfast in a centre supported by UNICEF in the Democratic Republic of the Congo.
UNICEF/UN064901/Dubourthoumieu

Deca oslobođena iz oružane grupe jednog plemenskog poglavice doručkuju u centru koji podržava UNICEF u Demokratskoj Republici Kongo.

Centar obezbeđuje mogućnosti za učenje i razvoj veština, između ostalih usluga za rehabilitaciju dece i reintegraciju u njihove zajednice.

10. UNICEF je sa partnerima pojačao napore da pruži bolju podršku deci i mladima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Stanislava, 15, lives in a small group home for children with disabilities in Montana, Bulgaria, after spending years in state institutions for children.
UNICEF/UN064126/Paleykov

Stanislava (15) živi u malom grupnom domu za decu sa smetnjama u razvoju u Montani u Bugarskoj, nakon što je godinama živela u državnim institucijama za decu.

Sada kada je u okruženju nalik porodičnom, Stanislava redovno pohađa školu i ima podršku nastavnika, socijalnih radnika, psihologa i logopeda.

Od 2000. godine, Bugarska je značajno smanjila broj dece koja žive u institucijama. Sve velike institucije za decu sa smetnjama u razvoju su zatvorene.


Već više od 70 godina, uz finansiranje isključivo iz dobrovoljnih priloga, UNICEF radi na spašavanju i poboljšavanju života dece i mladih širom sveta. Tri najveća donatora UNICEF-a iz javnog sektora u 2017. godini su bile Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska komisija. 


Saznajte više informacija u UNICEF-ovom godišnjem izveštaju za 2017. godinu.