Pravosuđe po meri deteta

Pravosudni sistem koji je u potpunosti usklađen sa principom najboljeg interesa deteta je od suštinskog značaja za svu decu, a posebno za decu iz ugroženih i disfunkcionalnih porodica.

UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF podržava promene čiji je cilj potpuna zaštita svakog deteta, pogotovu kada su deca žrtve ili svedoci u krivičnom postupku, kako bi se izbegla sekundarna viktimizacija.

Mi pomažemo u stvaranju pravosudnog sistema usklađenog sa principom najboljeg interesa deteta, koji podržava učešće deteta u donošenju odluka koje se odnose na pitanja starateljstva, brige i zaštite.

UNICEF Srbija/2017/Pančić

UNICEF, kroz saradnju sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doprinosi tome da se poboljša pristup dece pravdi i uspostavi sistem koji se fokusira na reintegraciju maloletnih učinilaca kroz davanje prioriteta vaspitnim nad kaznenim merama.