Praćenje prava dece

UNICEF prikuplja podatke i prati situaciju žena i dece u Srbiji.

Devojčica u tatinom zagrljaju
UNICEF Srbija/2016/Milenković

Izazov

Problemi koji se ne mere ostaju nerešeni.

Problemi koji nisu registrovani, ili na bilo koji način obuhvaćeni zvaničnim podacima, ostavljaju decu u većem riziku od toga da budu izostavljena.

Zato je neophodno uspostaviti sisteme praćenja koji će obuhvatiti svu decu. Ako znamo i razumemo njihov položaj, možemo preduzeti radnje da ga unapredimo.

Postoje velike razlike u jednakosti kada se uporede nacionalni prosek i najmarginalizovanija deca.

Podaci pokazuju da postoje velike razlike u statusu određenih grupa dece u zavisnosti od toga da li žive u gradskim ili seoskim sredinama, odnosno u zavisnosti od nivoa obrazovanja i društveno-ekonomskog položaja njihovih roditelja.

  • Pouzdani podaci na nacionalnom nivou o broju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom još uvek nisu dostupni.
  • Nedostatak međusektorskih podataka o rasprostranjenosti nasilja nad decom sprečava analizu troškova o uticaju nasilja.
  • Razvrstani podaci su potrebni za praćenje Ciljeva održivog razvoja kako bismo se postarali da niko ne bude izostavljen.
Deca u igri u parku
UNICEF Srbija/2016/Milenković

Rešenje

Kako bi se unapredili nacionalni sistemi za prikupljanje i upravljanje podacima, posebno u oblastima inkluzivnog obrazovanja, prevencije nasilja i praćenja promena u društvenim normama, UNICEF radi na povećanju dostupnosti pouzdanih razvrstanih podataka o položaju dece i žena u Srbiji.

Kada je to moguće, podaci se razvrstavaju po rodu, starosti, prebivalištu, prihodima domaćinstva, obrazovanju i drugim ključnim društvenim i demografskim varijablama kako bi se lakše otkrili potencijalni faktori rizika i nejednakosti.

UNICEF podržava proces reformi sistema tako što aktivno prati primenu zakona i politika usmerenih na decu i radi na uspostavljanju sistema odgovornosti.

Analiziramo trendove u podacima i ističemo obrasce koje pronađemo u podacima.

Pružamo savete o tome kako ti podaci mogu da se koriste strateški za izradu i/ili sprovođenje inkluzivnih nacionalnih politika, zakona i programa, kao i za razvoj mehanizama za praćenje kršenja dečijih prava i delovanje u situacijama kada su dečija prava prekršena.

UNICEF pomaže nacionalnim vladinim i nezavisnim organima, kao i lokalnim samoupravama, da prošire svoje znanje o pravima deteta i kreiranju politika, budžetiranju i praćenju koji su zasnovani na dokazima i usmereni na decu.

  • Ukupno 10.000 domaćinstava, od kojih 2.000 romskih, biće anketirano tokom Istraživanja višestrukih pokazatelja (MICS9) u 2019. godini
  • Izrađeno je metodološko uputstvo za budući Registar za decu sa smetnjama u razvoju i zasniva se na funkcionalnoj proceni smetnji u razvoju i invaliditeta
  • Uvođenje informacionog sistema u prosveti u 2019. godini će omogućiti donošenje odluka zasnovano na dokazima, što će doprineti kvalitetu obrazovanja