Praćenje prava dece

UNICEF prikuplja podatke i prati situaciju žena i dece u Srbiji.

Devojčica u tatinom zagrljaju
UNICEF Srbija/2016/Milenković

Izazov

Postoje velike razlike u jednakosti kada se uporede nacionalni prosek i marginalizovana deca.

Podaci pokazuju da postoje velike razlike u statusu određenih grupa dece u zavisnosti od toga da li žive u gradskim ili seoskim sredinama, odnosno u zavisnosti od nivoa obrazovanja i društveno-ekonomskog položaja njihovih roditelja.

Deca u igri u parku
UNICEF Srbija/2016/Milenković

Rešenje

UNICEF podržava proces reformi sistema tako što aktivno prati primenu zakona i politika usmerenih na decu i radi na uspostavljanju sistema odgovornosti.

UNICEF analizira glavne podatke i ističe obrasce koje u njima pronađe, dajući savete kako ti podaci mogu da se koriste strateški za izradu programskih aktivnosti.

Kada je to moguće, podaci se razvrstavaju po polu, starosti, prebivalištu, prihodima domaćinstva, obrazovanju i drugim ključnim društvenim i demografskim varijablama kako bi se lakše otkrili potencijalni faktori rizika i nejednakosti.

UNICEF doprinosi stvaranju inkluzivnih nacionalnih politika, zakona i programa, kao i razvoju mehanizama za praćenje kršenja dečijih prava.