Praćenje prava dece

Postoje velike razlike u jednakosti kada se uporede nacionalni prosek i najmarginalizovanija deca.

Majka u igri sa detetom.
UNICEF Srbija/2019/Pančić