Zdravstveni radnici Srbije se upoznali sa savremenim metodama otkrivanja i praćenja neurorazvojnih poremećaja kod dece

01 Februar 2017
Saradnja Univerzitetske dečije klinike Tiršova i UNICEF-a
UNICEF Srbija/2017

Beograd, 1. februar 2017 – Razvojni neurolog prof. dr Mijna Haders-Algra (Mijna Hadders-Algra), profesorka i istraživačica holandskog Univerziteta u Groningenu, održala je dvodnevnu obuku za 30 lekara i zdravstvenih saradnika o primeni testa za motorički status deteta kojim se procenjuje neurorazvojni status deteta i podstiče dalji razvoj uz podršku zdravstvenog sistema i porodice.

Dvodnevna obuka je održana u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova uz podršku UNICEF-a, sa ciljem unapređenja rada pedijatrijskih službi, sticanja novih znanja i jačanja kapaciteta zdravstveih radnika u oblasti ranog razvoja dece.

 „Prof. Mijna je jedan od vodećih razvojnih neurologa u Evropi koja više godina unazad kreira i testira senzitivnost IMP (Infant Motor Profile – motorički status malog deteta) testa koji procenjuje motorni status deteta od trećeg do 18. meseca. Ovaj test je specifičan i različit od drugih po tome što prati više domena u proceni motoričke aktivnosti deteta: način izvođenja pokreta, simetriju, fluentnost, varijabilnost, adaptibilnost pokreta.

Teoretska osnova ovog test je teorija selekcije neuronalnih grupa koja govori o tome da dete treba pustiti da samo odabere šemu kretanja kojom će doći do nečega što ga motiviše, odnosno da bira iz svog varijabilnog repertoara najadaptibilniju motornu šemu u datom momentu što stvara veze u centralnom nervnom sistemu (CNS-u). Deca sa oštećenjem CNS-a imaju redukovan repertoar i smanjenu varijabilnost pokreta, ali opet je akcenat na tome da se iz tog redukovanog repertoara izabere najadaptibilnija motorna strategiju.

Ti napori deteta da odabere najadaptibilniju motornu šemu treba da budu podsticani od strane porodice, što je osnova COPCA terapije koja obuhvata negu male dece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Dete je srećno jer istražuje svoje motorne potencijale, porodica ga motiviše da to uradi na svoj najbolji način i prihvata ga u okvirima njegovih mogućnosti i to stvara bazu za najoptimalnije funkcionisanje porodice u smislu da su svi uključeni (roditelji, bake, deke, braća i sestre).

Dete je u komfornom okruženju porodice koje ga najmanje uznemirava, razvija svoje potencijale i podržano je od strane porodice i motivisano da se razvija dalje“, kaže doktorka Danijela Vukičević sa Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.

Razvojna neurologija je oblast koja se intenzivnije razvija poslednjih 50 godina. Rani rast i razvoj, procena dostignutog razvoja i predikcija daljeg razvoja su bili i još uvek su izazov za kliničare i istraživače.

UNICEF i Ministarstvo zdravlja, zajedno sa pedijatrijskom sekcijom, nastoje da kroz programe na fakultetima uvedu ove oblasti kako bi se obezbedila stručnost i osiguralo da se nova saznanja iz ovih oblasti primenjuju i kod nas.

„Testovi kao što je IMP služe za lakšu komunikaciju među stručnjacima koji se bave ranim razvojem i praćenjem napretka deteta.

Licencirani seminari sa stručnjacima, kao što je profesorka Haders-Algra, omogućavaju zdravstvenim radnicima da prošire svoja saznanja iz oblasti razvojne pedijatrije i neurologije koje su i u svetu oblasti koje se razvijaju.

Verujem da je ova obuka dragocena pomoć kolegama u Srbiji koji su sada naučili kako se primenjuje metod procene i praćenja deteta koji podrazumeva razvoj potencijala deteta kroz stručni rad i uz podršku porodice“, kaže prof. dr Zoran Radoičić, direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova.

Obuka pedijatara je delom finansirana od sredstava prikupljenih u okviru UNICEF-ovog rođendanskog Teletona u decembru 2016. godine tokom kojeg su građani i kompanije iz Srbije donirali četiri miliona 640 hiljada i 240 dinara za programe namenjene najugroženijoj deci i njihovim porodicama.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.