Za dobrobit dece je potrebna snažna saradnja

06 Mart 2024
KBF 2024 Deyana
UNICEF Srbija/2024

Kopaonik, 6. mart 2024 – „Ekonomska fragmentacija predstavlja pretnju po sredstva za egzistenciju, razvoj dece i zapošljavanje mladih. Ali ekonomska solidarnost i ulaganje u buduće veštine mogu zaštititi decu, povećati prihode domaćinstava, povećati javne rashode, plate i dostupnost osnovnih roba i usluga, i koristiti deci u globalu“, poručila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, u svom obraćanju na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu.

Geopolitičke promene i rizik od sukoba mogu ugroziti opstanak i dobrobit dece. Ali pristup rešavanju globalnih izazova koji je inkluzivan i podrazumeva saradnju može stvoriti bezbedniji svet za decu.

Ostvarivanje svetle budućnosti za decu zavisi od izbora između fragmentacije i saradnje. Svet se nalazi na ključnoj raskrsnici. Možemo izabrati put koji karakteriše veća saradnja – put koji prihvata inovacije, razmenu znanja, transfere politika i pravični rast.

UNICEF-ov rad sa ministarstvima, lokalnim opštinama, civilnim društvom, uz podršku od strane privatnog sektora i bilateralnih partnera, omogućio je pružanje dragocenih usluga za decu i porodice. Ako pogledamo dalje od pojedinačnih intervencija, očigledno je da je integrisana saradnja jedini način za prevazilaženje izazova sa kojima se deca suočavaju,“ smatra Kostadinova.

UNICEF poziva na saradnju kako bi se osiguralo ulaganje u buduće veštine od najranijeg uzrasta, uključivanje mladih i postavljanje dece u središte odgovornih regulativa i programa, uključujući program reforme.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.