Za dalji privredni rast moramo da brinemo o najbitnijem resursu koji imamo – deci

07 Mart 2018
Michel Saint-Lot na Kopaonik biznis forumu
UNICEF Srbija/2018

Kopaonik, 7. mart 2018 – Od 2011. do 2016. godine broj dece u Srbiji je smanjen za skoro 40.000, a procenjuje se da će ukupan broj stanovnika opasti na 5,5 miliona do 2041. godine. To je pad od čak 23% u odnosu na podatke iz popisa stanovništva 2011. godine. Radna snaga će značajno ostariti i smanjiće se za 21% do 2041. godine.

Ovo su samo neki od zabrinjavajućih podataka koje je danas izneo Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, na zatvaranju Kopaonik biznis foruma.

„Srbija se već neko vreme suočava sa negativnim demografskim trendovima. Radna snaga, koja je oskudni resurs, se brzo smanjuje. Nijedna zemlja neće moći da se takmiči u svetskoj ekonomiji ako ne uloži mnogo više i efikasnije u svoje ljude, posebno u decu. Ljudski kapital nove generacije se gradi kroz strateška ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu“, izjavio je Saint-Lot na plenarnoj sesiji „Fokus na ljudima – zdrava ekonomija“, na kojoj je učestvovao zajedno sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem.

Na panelu je istaknuto da je Evropska banka za obnovu i razvoj u analizi Srbije iz 2017. godine podcrtala zapošljavanje mladih i investicije u obrazovanje kao jedan od pet ključnih pokretača povećanja produktivnosti privatnog sektora.

„Iako Srbija ulaže značajna sredstva u obrazovanje dece, 30% učenika/ca od 15 godina je i dalje funkcionalno nepismeno. Svako dete koje napušta obrazovanje bez sticanja diplome srednje škole državu košta između 40.000 i 70.000 evra, jer gubi prihod od poreza i mora više da ulaže u socijalna davanja. Kumulativni godišnji gubitak BDP-a, koji proizilazi iz činjenice da Srbija ima 1,8 miliona ljudi bez srednje škole, iznosi 4,5-7,5% BDP-a“, istakao je Michel Saint-Lot.

Srbija se nalazi na 60. mestu od 130 zemalja prema tome koliko kvalitetno i efikasno razvija svoj ljudski kapital, navedeno je u Global Human Capital 2017 indeksu.

Ulaganje u decu podstiče stvaranje ravnopravnog i inkluzivnog društva, i omogućava da više ljudi efikasno učestvuje u ekonomskom razvoju. Dostupnost zdravstvenim i obrazovnim uslugama, kao i odgovarajućoj ishrani za svako dete pomaže da se stvore jednake šanse za zapošljavanje kasnije u životu, a samim tim se poboljšavaju produktivnost i ekonomska perspekitva zemlje.

UNICEF poziva sve aktere u društvu da zajedno rade na stvaranju uslova koji će omogućiti da deca i mladi doprinesu dugoročnom održivom razvoju. Poslovni sektor prepoznao je važnost strateškog ulaganju u decu od najranijeg doba, a inicijativa Digitalna Srbija je dobar primer kako se stvaraju nove šanse.

„Kroz partnerstva sa Telenorom, Nordeusom, GSK-om, Vojvođanskom bankom, kompanijom VodaVoda, Telekomom i EPS-om, i uz podršku više od 22.000 pojedinačnih donatora, UNICEF pomaže da svako dete i njihove porodice imaju pristup kvalitetnim uslugama. Zajedničkim snagama radimo na tome da svako dete bude zaštićeno od nasilja i iskorišćavanja, da se školuje, da živi u sigurnom i čistom okruženju i da ima jednake šanse u životu“, zaključio je Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.