Veće investicije u decu ključne da se prekine krug siromaštva kod dece i podrži dugoročni prosperitet Srbije

07 oktobar 2022
poverty report
UNICEF/UNI289389/Nur

Beograd, 7. oktobar 2022. -  Ceo svet, uključujući i Srbiju, suočen je sa do sada nezapamćenim i izuzetno složenim izaovima koje je su donele višestruke krizne sitacije. Znamo da je zabrinjavajuće veliki broj dece živeo u siromaštvu i pre sadašnje situacije, ali njihovo blagostanje dodatno je ugroženo rastom cena hrane i energije, a deca i porodice koje su izložene konfliktu i ekonomskim teškoćama biće suočene i sa dodatnim izazovima.

Imajući sve ovo u vidu, opadajući trend broja dece korisnika dečijeg dodatka bio je prisutan i u prethodnim godinama. UNICEF je, na zahtev Vlade Republike Srbije, već izradio set opcija za unapređenje programa dečijih dodataka sa proverom materijalnog stanja sa fokusom na decu, sa pet scenarija za povećanje adekvatnosti i procenama troškova po budžet, kao i četiri scenarija za predloženo povećanje obuhvata.

Ovi scenariji uključuju povećanje dečijeg dodatka na jednu polovinu ili jednu trećinu iznosa koji se pripisuje deci prema linijama apsolutnog ili relativnog siromaštva, sa iznosima koji se razlikuju prema starosti dece. Najadekvatnija izmena podrazumevala bi uvećanje dečijeg dodatka za svu decu do iznosa linije relativnog siromaštva za mlađu decu, što bi budžetski iznosilo 8,3 milijarde dinara godišnje.

U tom smislu, UNICEF pozdravlja predlog Fiskalnog saveta za hrabrom reformom socijalne politike sa ciljem smanjenja siromaštva dece u Republici Srbiji koji je iznet u analizi “Predlog mera socijalne i poreske politike za smanjenje nejednakost i rizika od siromaštva u Republici Srbiji” 29. septembra 2022 godine. Značajan optimizam unosi ocena Fiskalnog saveta da u budžetu za 2023. godinu postoji prostor za uvećanje dečijeg dodatka za 14 milijardi dinara.

UNICEF je, kao i uvek, spreman da podrži Vladu u pripremi targetiranih mera za smanjenje siromaštva kako bi sva deca u Srbiji mogla da žive dostojanstveno i da doprinesu prosperitu zemlje.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.