Uticaj pandemije COVID-19 na loše mentalno zdravlje dece i mladih predstavlja „vrh ledenog brega“

Nova analiza pokazuje da se gubitak doprinosa ekonomijama zbog mentalnih poremećaja kod mladih procenjuje na gotovo 390 milijardi američkih dolara godišnje

05 oktobar 2021
Child playing in the yard, looking through paper glasses
UNICEF Srbija/2021/Pančić

NJUJORK, 5. oktobar 2021. godine – Deca i mladi bi mogli još mnogo godina da osećaju uticaj pandemije COVID-19 na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit, UNICEF je danas upozorio u svom globalnom izveštaju.

Prema izveštaju Stanje dece u svetu u 2021. godini; U mojoj glavi: promovisanje, zaštita i briga o mentalnom zdravlju dece – UNICEF-ovom najopsežnijem pogledu na mentalno zdravlje dece, adolescenata i staratelja u 21. veku – deca i mladi su čak i pre pandemije COVID-19 nosili teret problema sa mentalnim zdravljem bez značajnih ulaganja u njihovo rešavanje.

Najnovije dostupne procene navode da više od svakog sedmog adolescenta uzrasta 10-19 godina na svetu ima dijagnostikovan mentalni poremećaj. Skoro 46.000 adolescenata umire od samoubistva svake godine, što ovaj uzrok svrstava u pet glavnih uzroka smrti za njihovu starosnu grupu. Isto tako, i dalje postoje veliki jazovi između potreba u vezi sa mentalnim zdravljem i finansijama dostupnim za mentalno zdravlje. Izveštaj otkriva da se oko 2 procenta vladinih budžeta za zdravstvo na globalnom nivou izdvaja za mentalno zdravlje.

„Ovih 18 meseci su bili veoma dugi za sve nas – naročito za decu. Zbog karantina i zabrane kretanja na nacionalnom nivou usled pandemije, deca su provela neizbrisive godine svog života daleko od porodice, drugara, učionica, igre – ključnih elemenata samog detinjstva“, izjavila je izvršna direktorka UNICEF-a Henrijeta For. „Uticaj pandemije jeste značajan, ali on predstavlja samo vrh ledenog brega. Čak i pre pandemije, preveliki broj dece je nosio teret problema sa mentalnim zdravljem koji se nisu rešavali. Vlade premalo ulažu u zadovoljenje ovih ključnih potreba. Ne pridaje se dovoljno značaja odnosu između mentalnog zdravlja i budućih životnih ishoda.“

Mentalno zdravlje dece tokom pandemije COVID-19

Pandemija zaista jeste uzela svoj danak. Prema prvim nalazima međunarodnog istraživanja među decom i odraslima u 21 zemlji koje su sproveli UNICEF i Gallup – čiji je kratak pregled dat u izveštaju Stanje dece u svetu u 2021. godini – svaka peta mlada osoba starosti 15-24 godina izjavila je da se često oseća depresivno ili da nije zainteresovana za bilo šta.

Kako pandemija COVID-19 ulazi u treću godinu, njen uticaj na mentalno zdravlje i dobrobit dece i mladih nastavlja bude veoma značajan. Prema najnovijim podacima UNICEF-a, najmanje svako sedmo dete na globalnom nivou je direktno pogođeno merama karantina i zabrane kretanja, dok je više od 1,6 milijardi dece pretrpelo neki gubitak u pogledu obrazovanja. Prekinute rutine, obrazovanje, rekreativne aktivnosti, kao i zabrinutost za prihode i zdravlje porodice, dovode do toga da se mnogi mladi osećaju uplašeno, ljuto i zabrinuto za svoju budućnost. Na primer, istraživanje sprovedeno preko interneta u Kini početkom 2020. godine, koje se citira u izveštaju Stanje dece u svetu, pokazalo je da skoro jedna trećina ispitanika oseća strah ili anksioznost.

Troškovi za društvo

Dijagnostikovani mentalni poremećaji, uključujući poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću, anksioznost, autizam, bipolarni poremećaj, poremećaje ponašanja, depresiju, poremećaje ishrane, intelektualne teškoće i šizofreniju, mogu značajno naškoditi zdravlju, obrazovanju, životnim ishodima i sposobnostima za zarađivanje dece i mladih.

Iako je uticaj na živote dece nemerljiv, nova analiza Londonske škole ekonomije u izveštaju navodi da se izgubljeni doprinos ekonomijama zbog mentalnih poremećaja koji dovode do invaliditeta ili smrti kod mladih procenjuje na skoro 390 milijardi američkih dolara godišnje.

Zaštitni faktori

U izveštaju se napominje da kombinacija genetičkih, iskustvenih i faktora iz okruženja od najranijih dana, uključujući roditeljstvo, školovanje, kvalitet odnosa, izloženost nasilju ili zlostavljanju, diskriminaciju, siromaštvo, humanitarne krize i zdravstvene krize kao što je pandemija COVID-19, zajednički oblikuje i utiče na mentalno zdravlje dece tokom celog života.

Iako zaštitni faktori, poput brižnih staratelja, bezbednog školskog okruženja i pozitivnih odnosa sa vršnjacima, mogu pomoći u smanjenju rizika od mentalnih poremećaja, izveštaj upozorava da velike barijere, uključujući stigmu i nedostatak finansijskih sredstava, sprečavaju preveliki broj dece da odrastaju sa pozitivnim mentalnim zdravljem ili dobiju podršku koja im je potrebna.

Stanje dece u svetu u 2021. godini poziva vlade i partnere iz javnog i privatnog sektora da se obavežu, komuniciraju i deluju u cilju promovisanja mentalnog zdravlja za svu decu, adolescente i staratelje, zaštite one kojima je potrebna pomoć i da se staraju o najugroženijima, uključujući sledeće:

  • Hitna ulaganja u mentalno zdravlje dece i adolescenata u svim sektorima, ne samo u zdravstvu, za podršku pristupu prevencije, promovisanja i staranja koji uključuje celo društvo.
  • Integrisanje i proširenje intervencija zasnovanih na dokazima u sektorima zdravstva, prosvete i socijalne zaštite – uključujući programe za roditeljstvo koji promovišu odgovorno i podsticajno roditeljstvo i pružaju podršku mentalnom zdravlju roditelja i staratelja; i obezbeđivanje toga da škole pružaju podršku mentalnom zdravlju kroz kvalitetne usluge i pozitivne odnose.
  • Prekid tišine koja okružuje mentalne bolesti, kroz rad na pitanju stigmatizacije i promovisanje boljeg razumevanja mentalnog zdravlja i ozbiljno shvatanje iskustava dece i mladih.

„Mentalno zdravlje je deo fizičkog zdravlja – ne možemo sebi dozvoliti da ga i dalje posmatramo drugačije“, rekla je gđa For. „Već predugo, i u bogatim i u siromašnim zemljama, vidimo da postoji premalo razumevanja i premalo ulaganja u ključne elemente za maksimalno ostvarivanje potencijala svakog deteta. To mora da se promeni.“

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.