Unapređivanje rada predškolskih ustanova temelj je za transformativni put obrazovanja

Predstavljeni rezultati podrške primeni Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“ i dalji pravci razvoja predškolskog vaspitanja i obrazovanja

05 Septembar 2023
konferencija obrazovanje 2023
UNICEF Srbija/2023/Pančić

Beograd, 5. septembar 2023 - Kako bi se osiguralo da sva deca imaju pristup kvalitetnom, inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, potrebno je dalje sistemsko delovanje, dugoročno ulaganje, međusektorska koordinacija i motivisani profesionalci za rad sa decom, zaključak je današnje konferencije na kojoj su predstavljeni rezultati podrške predškolskim ustanovama u uvođenju novih Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“.

Podrška ovim ustanovama pružena je kroz četvorogodišnji projekat Ministarstva prosvete „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ koji finansira Svetska banka, a koji je realizovan u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, organizacijama civilnog društva, Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i UNICEF-om.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvete Anamarija Viček istakla je da Ministarstvo u saradnji sa relevantnim organizacijama i partnerskim institucijama intenzivno radi na realizaciji mera i aktivnosti kojima se doprinosi širenju obuhvata dece kvalitetnim predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

 „Radimo na pružanju podrške porodici u ostvarivanju njene vaspitne funkcije, jačanju profesionalnih kompetencija stručnog kadra, kao i na unapređivanju saradnje sa drugim relevantnim akterima u pružanju društvene podrške deci i porodici, kao što su škola, institucije kulture, zdravstva, socijalne zaštite, lokalna samouprava i drugo. Naši zajednički napori i aktivnosti usmereni su ka građenju sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja koje će biti dostupno svoj deci i otvoreno prema porodici, drugim nivoima u sistemu obrazovanja, lokalnoj i široj društvenoj zajednici“, rekla je državna sekretarka Anamarija Viček.

Pomak u unapređivanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja ostvaren je kroz izgradnju i rekonstrukciju objekata, kao i jačanjem kapaciteta profesionalaca za primenu novog pristupa usmerenog na učenje kroz igru i kvalitetne odnose među decom i odraslima. Takođe, promovisan je značaj učenja na ranom uzrastu, a unapređivanje u pogledu inkluzivnosti postignuto je kroz grantove za podršku uključivanju dece iz osetljivih društvenih grupa.

Jedan od partnera Ministarstva prosvete na ovom projektu je UNICEF u Srbiji, koji je u saradnji sa Institutom za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu razvio i realizovao program podrške za primenu novog pristupa usmerenog na učenje kroz igru i kvalitetne odnose među decom i odraslima. Prema podacima Završne studije o kvalitetu rada[1] predškolskih ustanova, roditelji se osećaju dobrodošlim i smatraju da je vrtić dobro mesto za decu u kome se podstiče i neguje drugarstvo, ali je i mesto za građenje kvalitetnih odnosa dece različitih uzrasta, kao i dece i odraslih.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Deyana Kostadinova, istakla je da jednak pristup kvalitetnom, inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju postavlja osnovu za transformativni put obrazovanja.

Srbija je ovo prepoznala i definisala kroz svoja strateška opredeljenja i ciljeve i kroz snažnu posvećenost Vlade. I videli smo pozitivne efekte toga. Primenom inovativnih reformi vođenih novom programskom koncepcijom, doprinosimo tome da svako dete dobije pristup kvalitetnom, inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ali ima i izazova na čijem rešavanju je neophodno da dalje zajednički radimo, što uključuje i obezbeđivanje uslova za ravnopravno učešće dece iz osetljivih društvenih grupa, posebno romske i dece sa smetnjama u razvoju. Ono što je potrebno jeste dalje sistemsko delovanje, budući da održiva reforma zahteva jake institucije, motivisane profesionalce, međusektorsku koordinaciju i saradnju”, izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Svetska banka, zajedno sa Ministarstvom prosvete i UNICEF-om podržava napore Srbije u unapređenju kognitivnih veština dece tokom ranog uzrasta, što je ključ u izgradnji ljudskog kapitala zemlje i produktivnosti radne snage.

‚‚Ulaganje u rani period obrazovanja dece jedna je od najpametnijih stvari koju neka zemlja može da uradi. To je investicija koja donosi bolje rezultate u učenju, zdravstvu i ponašanju za svako dete,’’ izjavio je Nikola Pontara, direktor Kancelarije Svetske banke za Srbiju. ‚‚Oduševljeni smo što smo u mogućnosti da poboljšamo pristup kvalitetnom obrazovanju u ranom detinjstvu i što su u proces uključeni i nastavnici i porodice, tako da se deca osećaju osnaženo, osećaju da ih drugi razumeju i osećaju se slobodno da uče aktivno i fleksibilno u interaktivnom okruženju.’’

Nova programska koncepcija podržava učenje dece u njima prirodnim situacijama- svakodnevnim rutinama, igri i istraživanju. Za primenu ovog pristupa, obučeno je više od 95 odsto svih profesionalaca zaposlenih u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama, dok su zaposleni u javnim ustanovama dobili podršku i kroz mentorstvo i horizontalnu razmenu. Podjednako je značajna podrška povezivanju sa profesionalcima iz osnovnog obrazovanja kroz obuku „Na zajedničkom putu učenja” u cilju obezbeđivanja kontinuiteta podrške deci i porodicama.


[1][1] Izveštaj o kvalitetu rada predškolskih ustanova: Snimanje finalnog stanja, 2023. godina

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.