Ulaganje u učenje u ranom detinjstvu – najsigurnija investicija u budućnost

22 Maj 2017
Michel Saint-Lot na konferenciji
UNICEF Serbia/2017/Shubuckl

Beograd, 22. maj 2017 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje mora da bude kvalitetno i pristupačno deci iz svih društveno-ekonomskih miljea i u svim geografskim područjima u zemlji, bez obzira na njihov stepen razvoja, zaključeno je danas na međunarodnoj konferenciji „Ključne dimenzije razvoja u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja“.

Mnogobrojna istraživanja ukazuju na to da ulaganje u predškolsko vaspitanje i obrazovanje ima višestruke koristi kako za razvoj deteta, tako i za celokupno društvo.

“Na polju unapređivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji ima još mnogo toga da se uradi, ali čini se da je, kao nikada do sada, predškolsko vaspitanje u fokusu ministarstva i Vlade Reublike Srbije”, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog ravoja Mladen Šarčević. On je naglasio je da su u toku intenzivne aktivnosti na izradi novog Nacrta Osnova programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanja i da se očekuje da će aktivnosti bite završene do aprila 2018.

„Obrazovanje u ranom detinjstvu svima donosi dobitak”, rekao je direktor UNICEF-a u Srbiji Michel Saint-Lot obraćajući se skupu. „Srbija ima dugu tradiciju predškolskog obrazovanja, ali je procenat učešćca dece u predškolskom obrazovanju i dalje mnogo manji od onog u Evropi. Posebno su isključena siromašna i deca iz ruralnih područja, kao i romska deca. A njima je predškolsko obrazovanje najpotrebnije”, rekao je Saint-Lot.

Da bi se povećao obuhvat dece uzrasta od 3 do 5.5. godina predškolskim obrazovanjem i poboljšao kvalitet programa, neophodne su sistemske intervencije na nacionalnom i lokalnom nivou, modernizacija kuri kuluma, unapređenje kompetencija zaposlenih i veća podrška unapređenju kvaliteta.

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju /SDC više od decenije podržava reformu obrazovanja u Srbiji. Do sada je Švajcarska uložila oko 12 miliona evra za podršku inkluzivnom obrazovanju.

“Švajcarska smatra da je od primarne važnosti podrška društvu koje integriše sve svoje članove od najranijeg uzrasta. A da bi se to zaista i desilo, neophodan je sistem visoko kvalitetnog predškolskog obrazovanja i inkluzivnost”, istakla je direktorka SDC u Srbiji Ursula Läubli.

Programe UNICEF-a za inkluzivno i kvalitetno predškolsko obrazovanje finansijski su podržali i kompanija IKEA, naši redovni mesećni donatori, i Novak Đokoković, ambasador UNICEF-a koji promoviše rani razvoj deteta.

Konferenciju su organizovali kancelarija UNICEF-a u Srbiji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.