Učiniti digitalni svet sigurnijim za decu – uz povećavanje pristupa internetu za dobrobit najugroženije dece

12 Decembar 2017
Anamarija Viček, Tatjana Matić, Michel Saint-Lot i Biljana Stojković
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Beograd, 12. decembar 2017 – Uprkos masivnom prisustvu dece u onlajn prostoru – jedan od tri korisnika interneta u svetu su deca – premalo je učinjeno da se zaštite od opasnosti koje ih vrebaju u digitalnom svetu i da im se poveća pristup bezbednim onlajn sadržajima, istaknuto je u tek objavljenom godišnjem izveštaju UNICEF-a.

Stanje dece u svetu 2017: Deca u digitalnom svetu predstavlja UNICEF-ov prvi sveobuhvatan pregled različitih načina na koje digitalna tehnologija utiče na život i životne šanse dece, identifikujući opasnosti, kao i mogućnosti.

U izveštaju se navodi da vlade i privatni sektor ne drže korak sa promenama, izlažući decu novim rizicima i opasnostima, te zapostavljajući milione najugroženije dece.

„Digitalna tehnologija je sada već neponištiva činjenica naših života. A u digitalnom svetu, naš dvostruki izazov je kako ublažiti štetu uz pružanje maksimalne koristi interneta za svako dete. Internet je osmišljen za odrasle, ali ga sve više koriste deca i mladi ljudi – a digitalna tehnologija sve više utiče na njihove živote i njihovu budućnost. Dakle, digitalne politike, prakse i proizvodi bi trebalo da bolje odražavaju potrebe dece, dečije perspektive i glasove dece,“ rekao je direktor UNICEF-a u Srbiji, Michel Saint-Lot.

Izveštaj istražuje prednosti koje digitalna tehnologija može ponuditi deci koja su u najnepovoljnijim situacijama, uključujući one koji odrastaju u siromaštvu ili su pogođeni humanitarnim krizama.

To podrazumeva povećanje njihovog pristupa informacijama, izgradnju veština potrebnih u digitalnim radnim okruženjima, te pružanje platforme za povezivanje i iznošenje njihovih stavova.

Milioni dece, međutim, propuštaju ove prilike.

Otprilike trećina mladih u svetu – 346 miliona – nemaju pristup internetu, što pogoršava nejednakosti i smanjuje mogućnost dece da učestvuju u sve više digitalno usmerenoj ekonomiji.

„Deca i mladi su u centru politike Republike Srbije na planu jačanja digitalne bezbednosne kulture, kao najranjivija grupa korisnika digitalnih tehnologija. Oni moraju da budu pripremlјeni za nadolazeću ekspanziju globalne digitalne revolucije i samim tim su prioritetni u programima za razvoj digitalne pismenosti i digitalnih veština. Ministarstvo nadležno za telekmunikacije uspostavilo je pravni okvir za zaštitu dece u digitalnom okruženju, kao i mehanizam u vidu Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Takođe, sprovodi niz programa edukacije, kao i infrastrukturne projekte za obezbeđivanje besplatnog i bezbednog interneta u školama“, rekla je Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Izveštaj ispituje i kako internet povećava izloženost dece rizicima i opasnostima, uključujući zloupotrebu njihovih privatnih informacija, pristup štetnim sadržajima i digitalno nasilje. Sveprisustnost mobilnih uređaja, navodi se u izveštaju, dovela je do toga da je prisustvo dece na internetu pod sve manjim nadzorom – i da je postalo potencijalno opasnije.

„Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kontinuirano sprovodi paralelne aktivnosti kojima su u fokusu kako učenici, tako i nastavnici. Digitalna pismenost je deo nastavnog programa novouvedenog predmeta Informatika i računarstvo u osnovnim školama. Radi se na uvođenju elektronskih udžbenika sa ciljem da obrazovanje bude dostupnije i pravednije. Inicirali smo obuke nastavnika, utemeljene na Okviru digitalnih kompetencija nastavnika – Nastavnik za digitalno doba. Tokom 2017. godine, 1500 nastavnika unapredilo je nivo digitalnih kompetencija, a u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija još 2000 nastavnika će biti uključeno u ovaj program tokom 2018. godine“, rekla je Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Digitalne mreže poput „Mračnog veba“ i kripto-valute omogućavaju najgore oblike iskorišćavanja i zloupotrebe, uključujući trgovinu ljudima i sadržaje koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece „po narudžbi“.

Jedino zajedničko delovanje – uz pomoć vlada, privatnog sektora, dečijih organizacija, akademske zajednice, porodice i same dece – može pomoći u izjednačavanju digitalnog terena i učiniti internet bezbednijim i pristupačnijim za decu, navodi se u izveštaju.

Izveštaj daje i praktične preporuke koje mogu pomoći efikasnijem kreiranju politika i odgovornijim poslovnim praksama za dobrobit dece:

• Omogućiti odgovarajući pristup visokokvalitetnim onlajn resursima za svu decu.
• Zaštititi decu od opasnosti na internetu – uključujući zloupotrebu, iskorišćavanje, trgovinu ljudima, digitalno nasilje i izlaganje neprikladnim sadržajima.
• Zaštititi privatnost i identitet dece na internetu.
• Podučavati digitalnu pismenost da bi deca bila informisana, angažovana i bezbedna na internetu.
• Koristiti moć privatnog sektora za unapređenje etičkih standarda i praksi koje su korisne i štite decu na internetu.
• Postaviti decu u centar digitalne politike.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović

Communication Officer

UNICEF Srbija

Tel: + 381 11 3602 104

Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.