Teren za boćanje za svako dete u Velikoj Plani

19 Jun 2018
Boćanje u Velikoj Plani
UNICEF Srbija/2018/Prohaska

Velika Plana, 19. jun, 2018 –  Deca, mladi i odrasli sa smetnjama u razvoju iz dnevnog boravka “Lane” od sada imaju na raspolaganju novi teren za boćanje.

Teren je otvoren u okviru projekta “Sport za sve”, koji sprovode Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom “Volja za životom” Velika Plana i UNICEF, uz podršku Vojvođanske banke.

Teren za boćanje opremljen je, prilagođen i potpuno funkcionalan za   redovne sportske i rekreativne aktivnosti, kao i sportska takmičenja za decu koja će se održavati tokom leta.

Ovim projektom obezbeđena je i obuka trenera koji će podučavati 50 dece i mladih sa smetnjama u razvoju i svu drugu decu zainteresovanu za ovu paraolimpijsku disciplinu. 

Boćanje je uz šah, jedini sport koji je dostupan svima, a kojim mogu da se bave i osobe sa težim telesnim invaliditetom.

Projekat će doprineti da se kroz razvoj boćanja i inkluzivnih sportskih aktivnosti poveća učešće dece sa smetnjama i invaliditetom i da se smanje predrasude koje ovu decu isključuju iz svakodnevnog života u zajednici.

U Srbiji se deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nalaze među najmarginalizovanijim i najugroženijim članovima društva.

Ova deca se suočavaju sa neprestanom diskriminacijom, imaju manje šanse da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje i veće šanse da dožive nasilje, eksploataciju i zlostavljanje, u odnosu na njihove vršnjake bez smetnji u razvoju.
 

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.