Predstavnici 19 lokalnih samouprava završili obuku o pravima dece

20 Septembar 2019
Predstavnici 25 lokalnih samouprava završili obuku o pravima dece
UNICEF Srbija/2019

Vrnjačka Banja, 20. septembar 2019 – Predstavnici 19 lokalnih samouprava su danas završili obuku o pravima dece u jedinicama lokalne samouprave i upravljanju po meri deteta.

Sertifikate su im uručili Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji, i Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Obuka je sprovedena u okviru saradnje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i UNICEF-a sa ciljem da se poboljšaju kapaciteti lokalnih samouprava za ostvarivanje prava deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.  

„UNICEF i ministarstvo su kreirali ovu obuku da bismo pomogli zaposlenima u lokalnim samoupravama da steknu dublje znanje o dečijim pravima i da im pružimo prave alatke za razvoj, planiranje, budžetiranje i praćenje politika koji se tiču dece“, izjavila je Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

„Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je obezbedilo da oblast prava deteta bude obuhvaćena akreditovanim programom kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, što je veliki napredak u odnosu na prethodni period u kome ova oblast nije bila prepoznata u sistemu“, rekao je ministar Ružić.

Zaposleni u svim jedinicama lokalne samouprave će imati mogućnost i obavezu da u kontinuitetu unapređuju znanja i veštine u ovoj oblasti kako bi prepoznali i zaštitili prava dece i kako bi u razvojne politike ugrađivali mehanizme za njihovo ostvarenje.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.