Potrebna veća podrška za zaposlene porodice kako COVID-19 postaje sve rasprostranjeniji – UNICEF i MOR

Novoobjavljene preporuke za poslovni sektor imaju za cilj da pomognu poslodavcima da ojačaju podršku porodicama tokom pandemije

30 Mart 2020
Majka i sin u igri kod kuće
UNICEF/UNI313417/McIlwaine

NJUJORK, 30. mart 2020. godine – Kako se nastavlja eksponencijalni rast pandemije COVID-19, od suštinskog je značaja podržati zaposlene porodice kako bi se negativne posledice po decu svele na minimum, izjavili su danas UNICEF i MOR.

Gubitak poslova, zatvaranje škola i nedostupnost brige o deci znače da je porodicama, naročito domaćinstvima sa niskim dohotkom, potrebna dodatna pomoć.

„Posledice pandemije – gubitak poslova, produženi periodi stresa i narušavanje mentalnog zdravlja – uticaće na porodice godinama“, rekla je šefica UNICEF-ovog Odseka za razvoj tokom ranog detinjstva dr Pia Rebelo Brito. „Kod najugroženije dece, odsustvo adekvatnih sistema socijalne zaštite povećava njihovu izloženost krizi.“

U novim preliminarnim preporukama koje su objavljene danas, UNICEF apeluje na poslodavce da razmotre uticaj svojih poslovnih odluka na porodice radnika – i da pruže podršku socijalnoj zaštiti kada kod je to moguće.

UNICEF i MOR takođe pozivaju vlade da pojačaju mere socijalne zaštite, posebno za ugrožene porodice, između ostalog kroz pružanje pomoći poslodavcima da ne otpuštaju zaposlene i da nastave da isplaćuju plate, kao i da garantuju finansijsku podršku onima koji izgube posao.

„Socijalni dijalog – konsultacije i saradnja između vlada, radnika i poslodavaca i njihovih predstavnika – od suštinskog je značaja. Kako bi odgovori bili delotvorni i održivi, oni se moraju graditi na poverenju i širokom iskustvu“, rekla je Manuela Tomei, direktorka Sektora za uslove rada i jednakost u MOR.

Politike i prakse koje uzimaju u obzir potrebe porodice, uključujući zaštitu poslova i prihoda, plaćeno odsustvo za negu članova porodice, fleksibilne uslove rada i pristup kvalitetnoj brizi o deci u vanrednim situacijama, mogu napraviti ključnu razliku. One omogućavaju zaposlenima da zaštite i da se brinu o sebi svojoj deci i povećavaju produktivnost i osećaj sigurnosti radnika.

Preliminarne preporuke poslodavcima za ublažavanje negativnih posledica koje proističu iz COVID-19 uključuju sledeće:

 • Pratite i poštujte savete lokalnih i nacionalnih organa i prenosite zaposlenima ključne informacije.
 • Razmotrite da li trenutne poslovne politike pružaju dovoljnu podršku radnicima i njihovim porodicama.
 • Pridržavajte se dobrih praksi u primeni postojećih ili novih politika koje se zasnivaju na socijalnom dijalogu, nacionalnim zakonima o radu i međunarodnim standardima rada. Postarajte se da svi radnici dobijaju mere podrške na radnom mestu, bez diskriminacije, kao i da su svi radnici upoznati sa njima, da ih razumeju i da mogu da ih koriste bez osećaja nelagode.
 • Zaštitite radno okruženje od diskriminacije i društvene stigme tako što ćete organizovati obuke i postarati se da mehanizmi za prijavljivanje takvih slučajeva osiguravaju anonimnost i bezbednost.
 • Organizujte uslove rada tako da budu u skladu sa potrebama porodice i dajte radnicima veću slobodu u pogledu toga kada i odakle mogu izvršavati svoje radne obaveze. Ako fleksibilni radni uslovi nisu mogući, razmotrite alternativne oblike podrške za zaposlene koji su roditelji, poput pomoći za brigu o detetu.
 • Zaposlenima koji su roditelji pružite pomoć za brigu o detetu u oblicima koji su bezbedni i prikladni u kontekstu širenja bolesti COVID-19.
 • Sprečite i ublažite rizike na radnom mestu kroz jačanje mera zaštite na radu i zdravstvenih mera.
 • Obezbedite zaposlenima smernice i obuku o merama zaštite na radu i zdravstvenim merama i higijenskim praksama.
 • Podstaknite radnike da potraže odgovarajuću medicinsku pomoć u slučaju povišene temperature, kašlja i otežanog disanja.
 • Podržite radnike koji se bore sa stresom u periodu intenzivnog širenja COVID-19.
 • Podržite vladine mere socijalne zaštite u skladu sa Konvencijom MOR o minimalnim standardima socijalnog osiguranja br. 102 i Preporukom MOR o osnovama socijalne zaštite br. 202. Podrška preduzeća može da obuhvata, na primer, subvencije radnicima za pristup zdravstvenom osiguranju, osiguranju za slučaj nezaposlenosti i nesposobnosti za rad, i treba da se odnosi i na radnike u neformalnom sektoru.

Preliminarni tehnički dokument izrađen od strane UNICEF-a, MOR i UN Women o politikama koje uzimaju u obzir potrebe porodice i drugim dobrim poslovnim praksama u kontekstu COVID-19 možete preuzeti ovde.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.