Pokretanje lokalnih kampanja radi poboljšanja odgovora na nasilje nad decom

05 Septembar 2017
Učesnici konferencije
UNICEF Srbija/2017

Beograd, 5. septembar 2017 – UNICEF i Užički centar za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske unije, najavili su danas pokretanje zagovaračkih kampanja koje će biti sprovedene u 20 opština u Srbiji kako bi se poboljšao odgovor na nasilje nad decom.

Očekuje se da kampanje dovedu do unapređenja postojećih ili do usvajanja novih lokalnih protokola za zaštitu dece u opštinama u kojima oni ne postoje. Suština ovih zagovaračkih napora su promocija nulte tolerancije prema nasilju nad decom i podrška potpunoj realizaciji prava svakog deteta na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja.

„U saradnji sa svim relevantnim institucijama u ciljanim opštinama pokušaćemo da unapredimo protokole tako da oni jasno definišu sve oblike nasilja, predvide efikasnu koordinaciju, učešće svih relevantnih institucija i organizacija, uspostave procedure za efikasan odgovor na nasilje, doprinesu povećanju broja otkrivenih slučajeva nasilja, kao i povećanju broja procesuiranih nasilnika“, rekao je Radovan Cicvarić, izvršni direktor Užičkog centra za prava deteta i koordinator kampanja.

Uprkos činjenici da je Republika Srbija ratifikovala sve relevantne međunarodne konvencije, usvojila snažne zakone i politike i uspostavila mrežu usluga – nasilje nad decom i dalje postoji. Zbog toga je od izuzetnog značaja izgraditi jak sistem koji će omogućiti brz i adekvatan odgovor na nasilje.

„Pozivamo sve relevantne aktere – vladine i nevladine organizacije, donosioce odluka i stručnjake u okviru sistema socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i obrazovanja, zaposlene u policiji, pravosuđu, osobe od uticaja, roditelje i decu – da se angažuju i podrže ove važne kampanje koje vode ka pozitivnim promenama za decu“, rekla je Severin Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji.

Evropska unija i UNICEF zajednički rade na promociji poštovanja ljudskih prava kao i na većoj efikasnosti i inkluzivnosti javnih službi za ugrožene grupe, posebno za decu žrtve nasilja.

„Evropska unija je u potpunosti posvećena sveobuhvatnoj zaštiti i promociji prava deteta. Nadamo se da će ova pažljivo osmišljena kampanja podići svest i dovesti do pozitivnih promena za decu u Srbiji, dovesti do boljeg razumevanja ljudskih prava deteta i sveukupno smanjenje nasilja“, izjavio je Nikola Bizel, šef odeljenja za pravosuđe, unutrašnje poslove i socijalno uključivanje Delegacije EU u Srbiji.

Kampanje su sastavni deo projekta „Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj“, koji finansira Evropska unija, i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.