Podrška razvoju u najranijem detinjstvu za svu decu u Beogradu

21 April 2017
Dečak sa doktorkom u razvojnom savetovalištu
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Beograd, 21. april 2017 – Predstavnici svih beogradskih domova zdravlja su prisustvovali sastanku na kojem je predstavljen program „Unapređenje primarne zdravstvene zaštite za podršku razvoju dece u najranijem detinjstvu u Beogradu”.

Program se odnosi na unapređenje kvaliteta patronažne, pedijatrijske i službe razvojnih savetovališta, a razvijen u okviru saradnje Ministarstva zdravlja i UNICEF-a.

Na skupu održanom u prisustvu predstavnika Ministarstva zdravlja, UNICEF-a, Sekretarijata za zdravstvo, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i Udruženja pedijatara Srbije, definisana je uloga timova gradskih domova zdravlja, kao i konkretni koraci u nastavku rada na programu, u okviru koga su već unapređeni kapaciteti deset domova zdravlja i devet razvojnih savetovališta širom Srbije.

„Usluge razvojnih savetovališta u velikoj meri mogu da pomognu da se nadoknade kašnjenja i spreče dugotrajne posledice kod dece koja se suočavaju sa teškoćama u razvoju u najranijem uzrastu. Beograd je glavni i najmnogoljudniji grad.

Kao takav, polazna je i ključna tačka u širenju mreže razvojnih savetovališta i jačanju njihovih kapaciteta“, rekla je dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja, pozivajući sve domove zdravlja u Beogradu na aktivno učešće u ovom programu.

Jelena Zajeganović Jakovljević, rukovoditeljka programa za rani razvoj UNICEF-a istakla je da će nakon današnjeg sastanka ova organizacija zajedno sa Ministarstvom zdravlja i drugim partnerima nastaviti da radi na jačanju kapaciteta beogradskih institucija koje se bave razvojem u najranijem detinjstvu.

„Patronažne sestre su jedine koje u kućnom okruženju mogu da sagledaju okolnosti u kojima dete raste, njegov razvoj, psihički status roditelja, i da savetovanjem roditelja doprinesu smanjenju uočenih rizika po dete.

„O značaju ulaganja u rani razvoj možda najbolje govori podatak da od 59 odsto dece kod kojih su uočene određene razvojne poteškoće u devet domova zdravlja sa kojima smo radili u prethodne dve godine, između 49 i 64 odsto, nakon pedijatrijskih i intervencija razvojnih savetovališta, ima poboljšanja u razvojnim domenima. UNICEF će nastaviti da radi na jačanju kapaciteta patronažnih, pedijatrijskih i službi razvojnih savetovališta, kako bi se svakom detetu i njihovim porodicama pružila adekvatna podrška za podsticanje optimalnog razvoja“, istakla je Jelena Zajeganović Jakovljević.

Na ovom skupu prisutnima su se obratili: Aleksandra Ognjanović iz Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda, Dušanka Matijević, direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Radovan Bogdanović, predsednik Udruženja pedijatara Srbije, Svetlana Mladenović Janković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, kao i Dragana Radivojević iz Doma zdravlja Zemun, gde se nalazi najstarije razvojno savetovalište u Srbiji.

„Patronažne sestre su jedine koje u kućnom okruženju mogu da sagledaju okolnosti u kojima dete raste, njegov razvoj, psihički status roditelja, i da savetovanjem roditelja doprinesu smanjenju uočenih rizika po dete. U proteklom periodu 90 sestara iz 10 domova zdravlja u Srbiji je inoviralo svoj način rada na zadovoljstvo porodica, a očekujemo da će se isti rezultati postići i u Beogradu“, istakla je Dušanka Matijević, direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Zaključak sastanka je zajednička težnja i spremnost svih strana da se institucionalni uslovi za podršku ranog razvoja dece u Beogradu značajno poboljšaju.

***
O saradnji UNICEF-a i Ministarstva zdravlja kroz projekat unapređenja primarne zdravstvene zaštite dece u najranijem uzrastu

Kapaciteti devet razvojnih savetovališta unapređeni su kroz obuke zaposlenih, opremanje nameštajem i kupovinom didaktičkog materijala za procenu i stimulaciju svih razvojnih oblasti i obuku roditelja. Svim ovim aktivnostima stvaraju se savetovališta po meri deteta, u kojima će zdravstveni radnici individualizovani plan i program intervencije za dete sprovoditi u tesnoj saradnji sa vrtićima, i po potrebi centrima za socijalni rad.

Novi nacionalni vodič za rad patronažnih sestara je u pripremi, a oslanja se na dokumentaciju, protokole, instrumente procene i veštine stečene i unapređene tokom programa saradnje UNICEF-a i Ministarstva zdravlja.

Kao rezultat rada pedijatara i patronažnih sestara poboljšavaju se interakcije roditelja i dece, uspostavljaju se prakse odgovornog hranjenja, uspostavlja se sigurna i stimulativna porodična sredina. Uočava se korišćenje uzrasno odgovarajućeg materijala za igru, kao i korišćenje nenasilnih metoda disciplinovanja.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.