Petostruko povećanje broja dece izbeglica i migranata koji putuju sami od 2010. godine – UNICEF

17 Maj 2017
Devojčica bez noge u zemlji uništenoj ratom
UNICEF/2017

Uoči samita G7, UNICEF poziva svetske lidere da usvoje akcionu agendu u šest tačaka kako bi deca izbeglice i migranti bili bezbedni

„Rekao mi je da me neće dovesti u Evropu ako ne spavam sa njim. Silovao me je.“ 

Meri, 17 godina, iz Nigerije

Njujork, 17. maj 2017. godine – Broj dece izbeglica i migranata u svetu koji se kreću sami je dostigao rekordno visok nivo, povećavši se gotovo pet puta od 2010. godine, objavio je danas UNICEF u novom izveštaju.

Najmanje 300.000 dece bez pratnje i razdvojene dece je evidentirano u oko 80 zemalja tokom 2015. i 2016. zajedno, što je porast sa ukupno 66.000 tokom 2010. i 2011. godine.

„Dete je dete: Zaštita dece u pokretu od nasilja, zlostavljanja i eksploatacije“ predstavlja globalnu sliku dece izbeglica i migranata, motive za njihova putovanja i rizike sa kojima se susreću na svom putu. Izveštaj pokazuje da sve veći broj ove dece ide veoma opasnim rutama, da su često ostavljeni na milost i nemilost krijumčara i trgovaca ljudima, kako bi stigli do svojih destinacija, što jasno opravdava potrebu za globalnim sistemom za zaštitu koji bi ih sačuvao od eksploatacije, zlostavljanja i smrti.

„I jedno dete koje se kreće samo je jedno dete previše, a ipak danas postoji zapanjujući broj dece koja rade baš to – mi kao odrasli ne uspevamo da ih zaštitimo“, rekao je zamenik izvršnog direktora UNICEF-a Džastin Forsajt. „Nemilosrdni krijumčari i trgovci ljudima eksploatišu njihovu ranjivost za ličnu korist, pomažu deci da pređu granice, samo da bi ih prodali u ropstvo i prisilnu prostituciju. Nesavesno je to što ne branimo decu od tih predatora na adekvatan način.“

Izveštaj sadrži priču Meri, 17-godišnje maloletne devojčice bez pratnje iz Nigerije, koja je iz prve ruke iskusila traumu trgovine ljudima tokom svog užasnog puta kroz Libiju do Italije. Kada je opisivala krijumčara koji se pretvorio u trgovca ljudima, a koji se ponudio da joj pomogne, rekla je: „Sve što je (on) rekao, da će nas tretirati dobro, da ćemo biti bezbedni, ništa od toga nije bilo tačno. To je bila laž.“ Meri je bila zarobljena u Libiji duže od tri meseca i tu je bila zlostavljana. „Rekao mi je da me neće dovesti u Evropu ako ne spavam sa njim. Silovao me je.“

Dodatni ključni nalazi iz izveštaja uključuju sledeće:

  • 200.000 dece bez pratnje je podnelo zahtev za azil u skoro 80 zemalja tokom 2015. i 2016. godine.
  • 100.000 dece bez pratnje je privedeno na granici između SAD i Meksika tokom 2015. i 2016. godine.
  • 170.000 dece bez pratnje je podnelo zahtev za azil u Evropi tokom 2015. i 2016. godine.
  • Deca bez pratnje i razdvojena deca čine 92 procenta sve dece koja su stigla u Italiju preko mora tokom 2016. i u prvim mesecima 2017. godine.
  • Deca čine oko 28 procenata žrtava trgovine ljudima u svetu.
  • Podsaharska Afrika i Srednja Amerika i Karibi imaju najveći udeo dece među otkrivenim žrtvama trgovine ljudima, sa 64 i 62 procenta.
  • Čak 20 procenata krijumčara je povezano sa mrežama za trgovinu ljudima.

Uoči samita G7 u Italiji, UNICEF poziva vlade da usvoje njegovu akcionu agendu u šest tačaka kako bi se deca izbeglice i migranti zaštitili i kako bi se osigurala njihova dobrobit. 

„Ovoj deci je potrebna prava posvećenost vlada širom sveta kako bi se osigurala njihova bezbednost tokom celog njihovog puta“, rekao je Forsajt. „Lideri koji se okupljaju sledeće nedelje na samitu G7 bi trebalo da predvode ove napore tako što će biti prvi koji će se obavezati na sprovođenje naše akcione agende u šest tačaka.“

UNICEF-ova akciona agenda sadrži sledeće:
1. Zaštita dece izbeglica i migranata, naročito dece bez pratnje, od eksploatacije i nasilja; 
2. Okončanje prakse lišavanja slobode dece koja traže status izbeglice ili koja su u migraciji, kroz uvođenje niza praktičnih alternativa; 
3. Očuvanje porodice na okupu, što je najbolji način da se zaštite deca i da se deci da pravni status;
4. Podrška deci izbeglicama i migrantima da nastave da uče i obezbeđivanje pristupa zdravstvenim i drugim kvalitetnim uslugama;
5. Zalaganje za rešavanje osnovnih uzorka velikog kretanja izbeglica i migranata;
6. Promovisanje mera za borbu protiv ksenofobije, diskriminacije i marginalizacije u zemljama tranzita i zemljama destinacijama.

UNICEF takođe apeluje na javnost da bude solidarna sa decom raseljenom usled rata, nasilja i siromaštva, tako što će podržati ovu akcionu agendu u šest tačaka.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.