Patronažna služba – podrška razvoju dece u ranom detinjstvu

29 Mart 2018
Početak okruglog stola
UNICEF Srbija/2018/Prohaska

Beograd, 29. mart 2018 – Patronažna služba ima nezamenljivu ulogu u podršci razvoju dece u najranijem detinjstvu, posebno za one porodice koje su izložene brojnim rizicima, zaključeno je danas na okruglom stolu „Polivalentna patronažna služba u promociji razvoja u ranom detinjstvu, zdravlja porodice i zdravlja zajednice“.

Okrugli sto, na kojem su predstavljeni „Analiza rada polivalentne patronaže u Srbiji“ i rezultati incijativa za unapređenje kvaliteta rada patronažne službe, organizovan je u saradnji Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja za unapređenje rada polivalentne patronažne službe, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd i UNICEF-a u Srbiji.

Služba polivalentne patronaže pruža podršku ranom razvoju deteta kroz preventivne kućne posete trudnicama i porodicama sa decom, savetujući roditelje o stimulaciji razvoja, dojenju, bezbednom okruženju, razvoju privrženosti, i drugim aspektima značajnim za razvoj i zdravlje dece.

Služba prepoznaje rizike za razvoj i zdravlje deteta, rešava ih ili upućuje roditelje na druge službe u lokalnoj zajednici kada je to potrebno.

„Patronažna služba ima jedinstvenu ulogu u očuvanju zdravlja dece i celokupne porodice. Ona je prvi i veoma važan prijatelj porodice na putu dečijeg razvoja, tu je da podrži imunizaciju, ali i da prepozna i pravovremeno reaguje u situacijama nasilja. Zato će Ministarstvo zdravlja sagledati sve potrebe ove službe i nastojati da unapređenom regulativom i drugim oblicima podrške omogući njen kontinuirani razvoj i kvalitet rada usmeren na potrebe porodice“, istakao je dr Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

Patronažna služba u Srbiji predstavlja primer dobre prakse u regionu, ali i u svetu.

„Patronažna služba ima izuzetno veliki značaj za porodice, i zato je jedan od programskih prioriteta UNICEF-a. Rad na unapređenju rada patronažnih sestara u Srbiji prepoznat je i u prvom UNICEF-ovom Globalnom izveštaju o ranom razvoju kao primer dobre prakse u svetu. UNICEF će i u narednim godinama, zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije Nordeus, raditi sa Ministarstvom zdravlja na unapređenju kvaliteta patronažne službe kako bi bila dostupna svoj deci i porodicama, posebno onima koji su najugroženiji“, izjavila je Severin Leonardi, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji.

Ulaganje u razvoj patronažne službe će omogućiti da svaka porodica bude obuhvaćena i da se roditeljima i deci pruži sveobuhvatna podrška. 
„Cilj analize rada patronažne službe je da sagleda postojeće kapacitete polivalentne patronažne službe u Republici Srbiji, organizaciju, obim, sadržaj i kvalitet rada ove službe, kao i saradnju sa zdravstvenim ustanovama i drugim sektorima iz lokalne zajednice. Analiza je dobra osnova za dalje razmatranje potreba u radu patronaže u Srbiji, kao i za planiranje mera koje bi doprinele daljem unapređenju i modernizaciji službe“, izjavila je prim.dr Verica Jovanović, v.d. direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

U okviru projekta za razvoj polivalentne patronažne službe, patronažne sestre iz 10 domova zdravlja širom Srbije prošle su obuku usmerenu na unapređenje znanja, veština i praksi u radu sa decom, roditeljima i starateljima. U toku je sprovođenje programa u 15 domova zdravlja u Beogradu.

„U okviru projekta realizovanog u 10 domova zdravlja širom Srbije, patronažna služba postigla je dobre rezultate, posebno u unapređenju znanja i ponašanja roditelja. Projekat je bio usmeren na obučavanje patronažnih sestara u oblasti ranog razvoja. Sada treba ta dobra iskustva da prenesemo na celu Srbiju“, smatra prof. dr Dušanka Matijević, direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

Diskusija na okruglom stolu se bavila i kadrovima, organizacijom i kvalitetom rada patronažne službe, a svi zaključci ući će u predlog novog Vodiča za rad polivalentne patronažne službe koji se očekuje do kraja 2018. godine.

U radu okruglog stola su učestvovali predstavnici patronažnih službi domova zdravlja, komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, strukovnih udruženja, Ministarstva zdravlja, RFZO, Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, kao i drugih ustanova i organizacija. Na skupu su razmotreni najvažniji izazovi i dostignuća u radu polivalentne patronažne službe i date preporuke za dalje unapređenje rada.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.