Osnaživanje Srbije kroz ciljeve održivog razvoja

24 oktobar 2017
Otvaranje manifestacije povodom Dana UN-a
UNICEF Srbija/2017

Beograd, 24. oktobar 2017 – Podrška ekonomskom, socijanom i političkom razvoju Srbije, koju Tim Ujedinjenih Nacija u Srbiji pruža, utemeljena je na osnovnim vrednostima ove globalne organizacije.

U narednim godinama, podrška Ujedinjenih nacija u Srbiji fokusiraće se na 17 globalno usvojenih, konkretnih ciljeva, stavljenih u kontekst prioriteta i reformi vezanih za procese pristupanja Evropskoj Uniji.

Više desetina programa biće sprovedeno u Srbiji uz kontinuiranu zagovaračku i ekspertsku podršku, kao i iskustvo i dobre prakse koje Ujedinjene nacije donose u Srbiju iz zemalja širom sveta, istaknuto je na svečanosti povodom obeležavanja 72. godišnjice Ujedinjenih nacija (Dana Ujedinjenih nacija), koju su organizovali Vlada Republike Srbije i Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.

“Naš rad bazira se na naporima da niko ne bude izostavljen, odnosno da svaki pojedinac mora da dobije podjednaku šansu u društvu. Istovremeno, svi planovi, strategije i globalni ciljevi Ujedinjenih nacija, koje je usvojilo preko 150 zemalja u svetu, među kojima je i Srbija, nisu zakonom obavezujući. Naši ciljevi postaju realnost kada se volja ljudi pokrene – od vlada, preko civilnog društva, naučne i stručne javnosti, privrede i korporacija, lokalne zajednice do svakog pojedinca”, izjavila je Karla Herši, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji.

“Globalno gledano, procena Ujedinjenih nacija je da na svetu postoji dovoljno novca da se svih 17 ciljeva ispune. Da bi u tome uspeli, osim davanja prioriteta Ciljevima na lokalnom nivou, mora se obezbediti i finansijski model za finansiranje ovih ciljeva”, dodala je ona.

Pored velike posvećenosti Srbije u implementaciji Ciljeva održivog razvoja, Simona-Mirela Mikulesku, predstavnica Generalnog sekretara UN-a i šefica Kancelarije UN-a u Beogradu, naglašava značajan doprinos zemlje u pogledu globalnih mirovnih napora, pohvaljuje profesionalizam i dobar ugled srpskih mirovnjaka i pozdravlja napore Srbije da poveća broj žena mirovnim snagama.

„Srbija nastavlja da bude lider zapadnog Balkana u smislu doprinosa trupa i policije mirovnim naporima UN-a. Takođe cenimo konstruktivan pristup Srbije u promociji regionalne stabilnosti kroz poboljšanje odnosa sa susedima i angažovanje u dijalogu sa Prištinom koji facilitira EU „, dodaje gospođa Mikulesku.

“Vlada Srbije zahvalna je Ujedinjenim nacijama na podršci u teškim trenucima kroz koje je Srbija prošla prethodnih godina – od majskih poplava 2014. godine, do migrantske krize, kao i na veoma uspešnoj saradnji koju imamo sa velikim brojem agencija, fondova i programa koji su deo porodice Ujedinjenih nacija u Srbiji. UN može da računa na Vladu Srbije kao partnera u dostizanju ciljeva globalnih razvojnih ciljeva do 2030. godine i verujem da ćemo zajedno još uspešnije raditi na unapređenju javne uprave, ekonomskom razvoju, stvaranju društva jednakih šansi, zaštiti životne sredine i svemu što je bitno za razvoj našeg društva i za dobrobit svih građanki i građana Srbije”, rekla je potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović.

Pet strateških ciljeva definisani su u skladu sa nacionalnim razvojnim prioritetima Vlade R. Srbije i potpuno su usklađeni sa procesom EU integracijai Agendom 2030.

Okvir razvojnog partnerstva (ORP), potpisan nedavno, između Vlade R. Srbije i UN tima za period 2016-2020 predstavlja putokaz za stratešku saradnju na daljem unapređivanju dobre uprave i vladavine prava, razvoja socijalnih i ljudskih resursa, privrednom razvoju, rastu i zapošljavanju, zaštiti životne sredine, borbi protiv klimatskih promena i izgradnji otpornih zajednica, kao i integrisanju kulture u celokupni proces održivog razvoja.

Očekivana vrednost aktivnosti koje će Tim UN u saradnji sa Vladom R. Srbije sprovesti u ovom periodu procenjuje se na 170 miliona američkih dolara, ne uključujući sredstva izdvojena za potrebe vanrednih situacija poput aktuelne izbegličke/migrantske krize.

U prvoj godini sprovođenja ORP-a za period 2016–2020, Tim UN u Srbiji je pružio pomoć u vrednosti od 63 miliona američkih dolara, od čega 47 miliona za redovne razvojne aktivnosti, a 16 miliona za pomoć u izbegličkoj/migrantskoj krizi.

Ciljevi održivog razvoja, poznati i kao globalni ciljevi, predstavljaju opšti poziv na delovanje kako bi se rešavali globalni izazovi, okončalo siromaštvo, zaštitila planeta i svakome obezbedilo da uživa mir i prosperitet.

Oni imaju pet osnovnih načela, univerzalnost, imperativ da niko ne bude izostavljen, integrisanu agendu, ljudska prava i nacionalno vlasništvo.

Usvojilo ih je više od 150 država u Sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku 25–27. septembra 2015. godine, a predstavljeni su prilikom obeležavanja sedamdesete godišnjice Organizacije UN.

Ciljeva održivog razvoja ima 17, a uz svaki od njih je utvrđeno i više konkretnih zadataka (ukupno 169) koje treba ostvariti do 2030. godine. Oni su integrisani i neodvojivi, i u njima se ogleda ravnoteža tri dimenzije održivog razvoja: ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije.

Dan Ujedinjenih nacija označava godišnjicu stupanja na snagu povelje Ujedinjenih nacija 1945. godine. Ratifikacijom ovog osnivačkog dokumenta od strane većine potpisnica, uključujući i pet stalnih članova Saveta bezbednosti, Ujedinjene nacije su zvanično nastale.

Od 1948. godine 24. oktobar se širom sveta obeležava kao Dan Ujedinjenih nacija.

Tim UN u Srbiji (UNCT), kojim rukovodi stalna koordinatorka UN, sastoji se od 19 agencija, fondova i programa UN koje su potpisnice ORP-a i sprovde razvojne aktivnosti u zemlji. Tim UN u Srbiji radi na osnovu petogodišnjih strateških okvira koji se nazivaju UNDAF (Okvir za razvojnu pomoć Ujedinjenih nacija) i potpisuju se sa Vladom Republike Srbije.

Prethodni UNDAF, koji se odnosio na period 2011–2015. godine, obuhvatao je tri osnovne oblasti rada: dobru upravu, održivi razvoj i socijalno uključivanje, regionalnu stabilnost i saradnju. Tim UN u Srbiji je u periodu od 2011. to 2015. godine pružio pomoć u vrednosti većoj od 230 miliona dolara.

Kancelarija UN u Beogradu (UNOB) predstavlja glavni kanal komunikacije između Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), Vlade Republike Srbije i diplomatske zajednice u Beogradu za pitanja vezana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).

UNOB takođe prati regionalna dešavanja na Zapadnom Balkanu koja su od značaja za Ujedinjene nacije, i to uz blisku saradnju sa timovima UN i drugim partnerima.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.