Omladinski dijalog – energija mladih

25 Jun 2019
Mladi tokom dijaloga
Veličković

Novi Sad, 25. jun 2019 - U Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, OPENS, u partnerstvu sa UNICEF-om, organizovao je Omladinski dijalog u okviru regionalnog programa Dijalog za budućnost. Konferencija je okupila više od stotinu mladih ljudi iz čitave Srbije i imala je za cilj jačanje poverenja u regionu kroz ostvarivanje dijaloga, preporuke u pogledu politika i delovanja na polju zajedničkih prioriteta, pri čemu se promovišu društvena kohezija i međukulturalno razumevanje.

„Niko od nas ne može kao pojedinac da menja društvo, ali ako radimo zajedno možemo da promenimo budućnost i za nas i one posle nas,” rekla je Nevena Stojanović, učenica IV razreda srednje škole iz Zrenjanina.

Mladi ljudi najbolje poznaju probleme sa kojima se svakodnevno susreću u društvu, a strukturirani dijalog je alat koji pruža jedinstvenu priliku mladima da se uključe u diskusiju i odlučuju o sopstvenoj budućnosti.

„Niko od nas ne može kao pojedinac da menja društvo, ali ako radimo zajedno možemo da promenimo budućnost i za nas i one posle nas,”

„Otvaranje vrata je više od slogana grada i to današnji skup i potvrđuje. Otvorenost ka aktivnom uključivanju mladih da preuzmu ulogu u odlučivanju u vezi sa temama koje se njih tiču i aktivno oblikuju održivu budućnost za sve i svuda u Srbiji potvrđuje da je Novi Sad sa razlogom i zaista opravdano poneo titulu Omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu. Sa druge strane, jedinice lokalne samouprave, baš kao i mladi, biće naš ključni partner u preduzimanju daljih koraka, radi podizanja vidljivosti Agende 2030 i njenih Ciljeva svakome i svuda u Srbiji. Naš cilj je da se dopre do svih zainteresovanih, do svakog pripadnika građanskog društva, privatnog sektora i javnosti, radi potpunog obaveštavanja i uključivanja svih u rad na ovom vrlo značajnom zadatku", izjavila je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za implementaciju Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

UNICEF zajedno sa partnerima radi na podizanju svesti o važnosti učešća mladih, kako bi se osiguralo stimulativno okruženje za aktivnosti mladih i uključenost mladih ljudi u donošenje odluka u zajednici.

„Današnji Omladinski dijalog je jedan u nizu koji organizujemo u okviru subregionalnog programa Ujedinjenih nacija pod nazivom Dijalog za budućnost u kojem pored učestvuju Srbije Crna Gora i Bosna i Hercegovina sa ciljem da mladi definišu svoje preporuke i aktivnosti kojima će se doprineti dostizanje određenih Ciljeva održivog razvoja. Mladi su danas procenili stepen svog uključivanja i dali konkretne predloge za povećanje učestvovanja mladih, posebno onih iz najugroženijih grupa, u procesima donošenje politika i planova koji se odnose na njih na nacionalnom i na  lokalnom nivou. Samo na ovaj način, kada čujemo i uvažimo glas mladih, mogu da se stvore uslovi za  prevazilaženje barijera na putu ka ostvarenju veće društvene kohezije i održivog društva”, izjavila je Ređina De Dominićis, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Aktivna participacija i uključivanje mladih jedan je od stubova na kojima stoji i program OPENS-a. Koordinator Omladinske prestonice Evrope kaže da OPENS otvara vrata svim mladim ljudima da stvaraju svoju budućnost utičući na lokalnu zajednicu i političke procese, kreiranjem inovativnih inicijativa.

„Kada smo pisali aplikaciju, mladi su bili uključeni. Sada kad implementiramo aplikaciju, mladi su opet uključeni. Ovaj dijalog je samo još jedan u nizu aktivnosti u okviru kojeg su uključeni mladi i kroz koje uče da je važno šta misle, da se oni pitaju i kad učestvuju u procesima koji se njih tiču i da mogu da doprinesu promeni. Vrlo je važno da informišemo mlade, da ih učimo da se uključe u procese jer, u ovom trenutku prema informacijama koje imamo, samo 15 odsto mladih učestvuje u programima koji su za njih kreirani, dok samo jedan odsto učestvuje u samim programima. Zato nam je uključivanje cilj”, kazao je Vukašin Grozdanović, koordinator OPENS-a 2019.

Strukturirani dijalog podrazumeva aktivno učešće u procesima donošenja odluka i koji se zasniva na principu ko-menadžementa. Mladi i donosioci odluka razgovaraju o temama koje su važne mladima i dogovaraju se oko potencijalnih rešenja.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.