Održan sastanak Poslovnog saveta UNICEF-a u Srbiji

Biznis zajednica za svako dete u Srbiji

26 oktobar 2022
business board meeting oct 2022
UNICEF Srbija/2022/Vaš

Beograd, 25. oktobar 2022 - Izveštaj „Izgradnja ljudskog kapitala za dugoročni prosperitet” i „Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji predstavljeni su na sastanku Poslovnog saveta UNICEF-a.

Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Deyana Kostadinova, osvrnula se na izazove sa kojima se suočavaju deca širom sveta, ali i u Srbiji. 

„Pandemija COVID-19 preokrenula je godine napretka i razvoja. Rat u Evropi, klimatske promene i složene humanitarne krize takođe utiču na kašnjenje u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja (COR).  Međutim, znamo da je doprinos biznis sektora od suštinskog značaja za postizanje ciljeva Pariskog klimatskog sporazuma i COR-a. Mnoge kompanije stvaraju inovativna rešenja, razvijaju poslovne modele i ulažu sredstva u izgradnju rešenja koja mogu da doprinesu održivom razvoju. Odgovorna i održiva poslovna praksa je jedan od najvažnijih načina za prevazilaženje izazova sa kojima se susrećemo“, poručila je Deyana Kostadinova.

Poslovnom savetu obratila se i Jovana Vasić, predstavnica UNICEF-ovog Omladinskog saveta.

„Mladi ljudi gledaju na poslovnu zajednicu i polažu velike nade u vas. Mi smatramo da nas formalno obrazovanje ne priprema za današnje tržište rada, osećamo nesigurnost u pogledu svoje budućnosti i zabrinuti smo za pronalaženje posla. Glavni razlog je nedostatak radnog iskustva i zato mladi smatraju da je radna praksa najbolji način da se informišemo i snađemo na tržištu rada“, poručila je Jovana Vasić.

Ona je zamolila članove Poslovnog saveta da sa kolegama i koleginicama, kao i sa drugim kompanijama, podele informacije o programu „Zapošljivost mladih kroz praksu“, i da svojim uticajem pomognu da se kompanije uključe tako što će obezbediti radnu praksu za mlade ljude koji mogu da se prijavljuju za istu putem Biram uspeh platformu.

Misija Poslovnog saveta UNICEF-a je da podstakne širu poslovnu zajednicu na veći angažman, a u korist dece. Članovi Saveta pomažu rad UNICEF-a u Srbiji svojim vremenom, znanjem, finansijskim ulaganjem i poslovnim kontaktima radi podrške programima i inicijativama kojima se unapređuju i štite prava dece u Srbiji.

UNICEF je predstavio prioritetne programe i aktivnosti koje sprovode u Srbiji, a u okviru kojih očekuje podršku članova Poslovnog saveta.

Članovi Poslovnog saveta UNICEF-a u Srbiji su: Vesna Bengin, BioSense Institut; Jelena Bulatović, Srpska asocijacija menadžera; Marko Čadež, Privredna komora Srbije; Robert Čoban, Color Press Group; Anja Aleksić, Comtrade Grupa; Darko Petrović, Banca Intesa; Nebojša Đurđević, Inicijativa Digitalna Srbija; Dragan Filipović, Generali osiguranje; Milana Jević Gledović, Delhaize Srbija; Neven Marinović, Smart Kolektiv; Mike Michel, Yettel; Jovana Milutinović, Nordeus i Milica Soćanac, Nelt Grupa. 

Članovi svojim poslovnim iskustvom daju smernice za kreiranje strategija za veće uključivanje poslovnog sektora u unapređenje položaja dece, učestvuju u promociji prava dece na poslovnim skupovima i u interakciji sa medijima kako bi doprineli podizanju svesti o stanju dece u Srbiji i načinima da se njihova prava zaštite i poštuju u većem kapacitetu. 

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.