Novih 29 opština počinju da sprovode program „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“

13 Jun 2022
deyana conference playful parenting
UNICEF Srbija/2022/Jovanović

Beograd, 13. jun 2022 -  Programu „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, koji se od marta 2021. godine pilotira u 5 gradova u Srbiji, danas se priključilo novih 29 lokalnih samouprava koje će razvijati svoje modele podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece. Program sprovodi UNICEF u Srbiji u saradnji sa Vladom Republike Srbije i partnerima,  uz podršku Lego fondacije.

Unapređenim uslugama biće obuhvaćeno čak 60.000 porodica u Srbiji, a 1.400 zaposlena u oblasti ranog razvoja u sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite dobiće nova znanja i veštine kako bi kroz svoju redovnu praksu rada sa porodicama male dece podržavali roditelje u izgradnji podsticajnih praksi podrške razvoju  deteta.

Veliko interesovanje lokalnih samouprava da se pridruže ovom Programu siguran je pokazatelj podizanja svesti o značaju lokalnih aktivnosti u promeni demografske slike Srbije.

„O svakom našem malom detetu možemo da brinemo na različite načine, ali u svemu tome, briga o porodici malog deteta je ključna. Svaki napor, svako materijalno davanje za dete i porodicu višestruko se vraćaju na razne načine – i porodici i društvu u celini“, veruje ministar za brigu o porodici i demografiju, Radomir Ratko Dmitrović

Svim roditeljima je potrebna sistemska podrška na njihovom putu roditeljstva. To je od suštinske važnosti za napredak svakog deteta.

„Program ,Podsticajno roditeljstvo kroz igru’ do sada je dao pozitivne rezultate. Sada moramo da proširimo mrežu kvalitetnih usluga kako bi one doprle do svakog malog deteta i svakog roditelja širom Srbije. Prvih 5 pilot opština je utrlo put za to i danas im se pridružuje 29 novih lokalnih samouprava. Na ovaj način će program podrške roditeljstvu postati ključan segment usluga koje se pružaju na lokalu. Više od 100 domova zdravlja, predškolskih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite i preko 1.000 praktičara ranog razvoja dece širom zemlje biće podržano da uvedu inovativne prakse. Takođe ćemo podržati lokalne vlasti da stvaraju politike koje promovišu razvoj dece i dobrobit porodice. Cilj nam je da u naredne dve godine obuhvatimo preko 60.000 porodica u Srbiji!“ izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji. 

Samo osnažen i podržan roditelj spreman je za sve ono što podrazumeva kvalitetna briga o deci, a igra ima važnu ulogu ne samo za razvoj deteta već i u očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti cele porodice.

„Cilj programa je da 60.000 dece i njihovih roditelja uđe u ove programe koji podrazumevaju učenje kroz igru, podsticanje kroz igru, posebno uz parametar da su naši roditelji prilično vešti kada je u pitanju podsticanje na motorne veštine male dece, ali kada je u pitanju podsticanje na emocionalni i socijalni razvoj dece, tu poprilično zaostajemo i to je jedan od naših zadataka”, smatra Slavica Đukić Dejanović, predsednica UO projekta „Podsticajno roditeljstvo” i specijalna savetnica predsednice Vlade Srbije.

Stalna konferencija gradova i opština pruža podršku lokalnim samoupravama da unaprede lokalne politike i mere podrške roditeljstvu i ranom razvoju  koje omogućavaju koordinaciju pružaoca usluga u oblasti zdravstvene, socijalne zaštite, predškolskog obrazovanja u cilju unapređenja kvaliteta usluga podrške deci u prvim godinama života, ali i njihovim roditeljima i starateljima.

„Naša organizacija, i njeno strateško opredeljenje, jeste da razvijamo lokalnu samoupravu po meri i dece i roditelja, koja će odgovoriti na potrebe dece“, izjavio je Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.

Usaglašenim delovanjem institucija i organizacija u oblasti zdravstvene, socijalne zaštite, predškolskog obrazovanja, razvoja lokalnih i nacionalnih politika, povećava se šansa da svaki roditelj i svako dete u Srbiji ima podršku u trenutku kada im je najpotrebnija.

Sprovođenje i širenje programa „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ prati i podržava nacionalni međusektorski Upravni odbor kojim rukovodi Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, a u čijem sastavu su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Specijalna savetnica premijera za Agendu 2030. održvog razvoja.

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.