Deca sa smetnjama u razvoju širom Evrope i Centralne Azije „suočavaju se sa isključenošću u mnogim okruženjima“, lišavajući ih osnovnih usluga i nege

Novi izveštaj UNICEF-a naglašava nejednakost u brizi i pristupu osnovnim uslugama među decom sa smetnjama u razvoju

04 Decembar 2023
izveštaj deca sa smetnjama
UNICEF Srbija/2017/Szabo

ŽENEVA, 1. decembar 2023. – Deca sa smetnjama u razvoju širom Evrope i Centralne Azije suočavaju se sa diskriminacijom u svojim domovima, školama i zajednicama, pokazuje nova analiza podataka iz devet zemalja i teritorija u regionu koju je danas objavio UNICEF.

Analiza pod nazivom Deca sa smetnjama u razvoju u Evropi i Centralnoj Aziji: Statistički pregled njihovog blagostanja[1] sadrži podatke iz Belorusije, Gruzije, Kosova[2], Kirgistana, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije, Turkmenistana i Uzbekistana I ukazuje na ogromne nejednakosti u pristupu osnovnim uslugama i nezi od strane dece sa smetnjama u razvoju.

„Deca sa smetnjama u razvoju i dalje se suočavaju sa isključenošću u mnogim okruženjima: od ograničene podrške u školi, do toga da im se ne čita ili se snjima igra kod kuće, do doživljavanja nasilnog  disciplinovanja“, rekla je Ređina De Dominićis, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju.

„Iako je napravljen veliki napredak, potrebno je da sve usluge i okruženja budu prilagođeni i inkluzivni  za decu sa smetnjama u razvoju. Da bi se to postiglo, od suštinskog je značaja da se razbiju stigme i diskriminacija u načinu na koji se deca sa smetnjama u razvoju doživljavaju i tretiraju, uz istovremeno ulaganje u kapacitete na svim nivoima.”

U većini zemalja sa dostupnim podacima, deca sa smetnjama u razvoju doživljavaju veće stope psihološke agresije i oštrog fizičkog kažnjavanja od strane svojih staratelja u poređenju sa decom bez ismetnji.. Više od 80 odsto dece u Kirgistanu i Severnoj Makedoniji doživljava psihološku agresiju u poređenju sa 72 odsto i 69 odsto dece bez smetnji u razvoju.

Uopšteno gledajući, manje je verovatno da će deca sa smetnjama u razvoju ići u školu nego deca bez smetnji u razvoju. U Turkmenistanu i Srbiji je manja verovatnoća da će deca sa smetnjama u razvoju dobiti adekvatnu ranu stimulaciju i negu nego deca bez smetnji u razvoju. U ovim zemljama je manje verovatno da će deca sa smetnjama u razvoju imati dve ili više igračaka. U Uzbekistanu, trećina dece sa smetnjama u razvoju ne učestvuje u igri ili aktivnostima sa svojim roditeljima ili drugim odraslima kod kuće.

Razumevajući ove izazove, UNICEF radi širom regiona kako bi obezbedio najbolju moguću podršku za svako dete sa smetnjama u razvoju, od ranih godina do adolescencije i dok se pripremaju za kvalitetan samostalan život u svojim zajednicama.

UNICEF daje prioritet naporima da se zatvore rezidencijalne institucije i uspostavi alternativna porodična ili  briga za decu sa smetnjama u razvoju u zajednici, kao  i jačanje ulaganja u usluge u zajednici.

U mnogim zemljama prošireni su programi patronažnih službi da bi se porodicama dece sa smetnjama u razvoju pružila adekvatna podrška i povezivale ih sa specijalizovanim službama, što je ključno za sprečavanje razdvajanja porodice.

Širom Evrope i Centralne Azije, UNICEF sarađuje sa vladama na prioritizaciji inkluzivnog obrazovanju tako što redovne škole i učenje postaju dostupni, inkluzivni i bez stigme, diskriminacije i nasilja.

Izveštaj pruža skup preporuka zemljama u regionu da na bolji način podrže porodice i pomognu da se osigura da deca sa smetnjama u razvoju imaju jednak pristup inkluzivnim uslugama. Ovo su neke od preporuka:

  • Učiniti socijalne usluge, obrazovni sistem i okruženje inkluzivnim i dostupnim kako bi se sprečilo razdvajanje porodice i osiguralo da sva deca imaju koristi od brige i pomoći u zajednici, učenju, informacija i igre.
  • Zaštiti decu sa smetnjama u razvoju od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije i obezbediti  podršku porodici i pristupa podršci i pravdi prilagođenoj deci  u slučajevima kršenja prava.
  • Povećati pristup zaštiti mentalnog zdravlja i psihosocijalnoj podršci.
  • Raditi na okončanju stigme i diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju i obezbediti da deca sa smetnjama u razvoju budu osnažena da informišu i utiču na politike.
  • Ulagati u socijalnu zaštitu dece i njihovih porodica koja im omogućava pristup ključnim uslugama i ublažava siromaštvo, uskraćenost i isključenost.
  • Generisanje robusnih i inkluzivnih podataka koji prevazilaze prevalencije i pomažu u razumevanju ishoda za decu sa smetnjama u razvoju.

[1] Izveštaj je dostupan na engleskomm jeziku na linku https://www.unicef.org/eca/reports/children-disabilities-europe-and-central-asia
[2] Sve reference na Kosovo su u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 (1999)

Kontakti za medije.

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: Facebook-uTwitter-uYouTube-uInstagram-u i LinkedIn-u.