Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta

28 Septembar 2017
Učesnici konferencije
UNICEF Srbija/2017/Vaš

Beograd, 28. septembar 2017 – Programi podrške deci u ranom uzrastu predstavljaju priliku da se detetu omogući adekvatna ishrana, podsticaj i sigurnost koji su mu potrebni za razvoj mozga i za ostvarivanje potencijala.

Ulaganje u razvoj dece u najranijim godinama i podrška njihovim porodicama prilika je da se unaprede ishodi za decu, naročito za onu koja žive u najnepovoljnijem položaju.

Takvim ulaganjem ostvaruje se višestruka dobit – za decu sada, ali i za društvo u budućnosti, zaključeno je na konferenciji „Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta“, koja je danas održana u Beogradu.

„Podrška deci najmlađeg uzrasta podrazumeva sveobuhvatni pristup politikama i programima za decu i njihove roditelje, staratelje i okruženje u kojem žive. Dete mora da bude zdravo i zaštićeno, da odrasta u porodici, da ima osnovu za školovanje, kasnije za zaposlenje, i da izbegne rizik od siromaštva. Zato je važno da ceo sistem bude u funkciji podrške detetu i roditeljstvu, kao što je podjednako bitno da se svi zajedno podsetimo koliko je rani razvoj važan za saznajne, emocionalne, psihološke i fizičke potencijale”, istakla je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku.

Da bi deca dobila adekvatnu negu, i da bi se podstakao i promovisao značaj ranog razvoja dece, od velikog je značaja da međusektorske intervencije pravovremeno stignu do deteta.

„Vlada Republike Srbije prepoznaje važnost brige o deci i značaj razvijanja usluga podrške deci, porodici i roditeljstvu, koje realizuje kroz niz različitih mera i politika, pre svega u sistemima zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. Poseban akcenat sve više se stavlja na podršku ranom razvoju deteta. Pored zaštite deteta, kako direktne tako i kroz brigu o porodici deteta, jedan od osnovnih zadataka našeg sistema je i obezbeđivanje minimalne finansijske sigurnosti porodice, kao jednog od uslova za unapređenje kvaliteta brige o deci, podršku dobrobiti i celovitom razvoju dece.

Ipak, najznačajnija uloga sistema socijalne zaštite jeste zaštita prava deteta, odnosno staranje u najboljem interesu deteta. Razvoj usluga za podršku deci i porodici, pogotovo porodicama sa brojnim i složenim potrebama i problemima, jedan je od prioritetnih zadataka socijalne zaštite. Da bi se obezbedio adekvatan i sveobuhvatan odgovor društva u domenu stvaranja uslova podrške deci u ranom uzrastu, neophodno je da budu uključeni različiti sektori, institucije i organizacije i da koordinisano i udruženo deluju.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će u narednom periodu svoj fokus staviti na razvijanje ovih usluga, jer deca jesu naša najveća briga”, rekao je Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Period od začeća do polaska u školu može da utiče na celokupnu budućnost deteta, ali i na ekonomski rast i razvoj svakog društva.

Regionalna direktora UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, Afšan Kan, rekla je da je rano detinjstvo prilika za razvoj mozga dece koja će izgraditi budućnost. „Najraniji trenuci detetovog života predstavljaju jedinstvenu priliku koju moramo da iskoristimo da bi svako dete moglo da razvije svoje pune potencijale u životu. UNICEF sa zadovoljstvom radi sa Vladom Republike Srbije u sektorima zdravstva, ishrane, obrazovanja i socijalne zaštite – kako bi se osiguralo da najugroženija deca imaju prustup ključnim intervencijama u najranijem uzrastu.“

Zaključci doneseni na konferenciji doprineće da se formuliše Poziv na akciju za podrku razvoju dece u ranom detinnjstvu koji će ministarstvo zdravlja, ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u narednom periodu potpisati i tako usmeriti svoje koordinisano delovanje za dobrobit svakog deteta i porodica u Srbiji.

UNICEF će nastaviti da pruža podršku Vladi Republike Srbije da se unapredi razvoj dece u najmlađem uzrastu, posebno one koja su najosetljivija.

Kontakti za medije

Jadranka Milanović
Communication Officer
UNICEF Srbija
Tel: + 381 11 3602 104
Tel: +381 63 336 283

O UNICEF-u

Prisutni smo u više od 190 zemalja i teritorija, a kroz sve što radimo promovišemo prava i dobrobit dece, posebno one koja su najugroženija i isključena. U potpunosti se finansiramo od dobrovoljnih priloga pojedinaca, država i vlada, fondacija i kompanija.

Pratite UNICEF Srbija na: FacebookTwitterYouTubeInstagram i LinkedIn.